We verzorgen voor verschillende gemeenten procesbegeleiding om te komen tot een lokaal preventieakkoord. Het doel hiervan is de gezondheid van inwoners te verbeteren door bijvoorbeeld rookgedrag, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken.

Vraag van de opdrachtgever

Kunnen jullie ons ondersteunen en faciliteren bij de realisatie van een lokaal preventieakkoord? Dit betekent het opzetten en begeleiden van het netwerk om te komen tot een gedragen akkoord met concrete uitvoeringsplannen.

Onze aanpak

We brengen in elke gemeente een diverse groep van lokale partijen bij elkaar, juist ook de unusual suspects doen mee. Met alle partijen bepalen we samen de scope en de stip op de horizon. We sluiten aan bij wat er al is en bij andere ontwikkelingen op het gebied van participatie en gezondheid. Denk hierbij aan de aanpak van eenzaamheid of armoede, een sportakkoord en gezondheidsnota. Met creatieve werkvormen komen we tot hele concrete acties en afspraken waar partijen zelf mee aan de slag gaan. Hiermee krijgt het preventieakkoord lading en wordt de vertaalslag naar de praktijk al direct gemaakt.

Het resultaat

Een gedragen preventieakkoord met concrete acties en afspraken en een netwerk van betrokken partijen met een heldere rolverdeling.

Deel dit artikel

Opdrachtgever Verschillende gemeenten, in het kader van het Ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden van VNG en het ministerie van VWS. JSO heeft in de periode 2020-2022 10 gemeenten ondersteund. Gouda, Zuidplas, Wijk bij Duurstede, Ouder-Amstel, Uithoorn, Delft, IJsselstein, De Bilt, Noordwijk en Steenbergen.

Contact Charlotte Hanzon Milan Nieweg