Het bevorderen van een gezonde en actieve levensstijl voor alle inwoners staat hoog op de agenda van overheden en gemeenten. Gezondheidsverschillen verkleinen en het ondersteunen van kwetsbare individuen zijn daarbij cruciaal. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven die hieraan bijdragen, zoals lokale preventie-akkoorden, Kansrijke Start, Gezond en Actief Leven (GALA) en Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

Al deze programma’s laten zien: voor een gezonde leefomgeving zijn veel partijen nodig. Wij ondersteunen gemeenten en organisaties bij hun missie voor gezond en actief leven.

Wat kunnen we voor je betekenen?

  • Visievorming: Wij helpen gemeenten en organisaties bij het ontwikkelen van een heldere visie op gezondheid en actief leven of de sociale basis in hun gemeente. Daarbij betrekken we ook partners en inwoners.
  • Samen tot actie: we hebben veel ervaring in het coördineren van programma’s waarin diverse partijen samenwerken. Met onze proces- en projectbegeleiding zorgen we voor betrokkenheid, samenwerking en enthousiasme. Samen komen we tot actie!
  • Impactmeting: Doen we het juiste? En is wat we doen effectief? Wij ondersteunen organisaties en gemeenten bij het ophalen, verdiepen en duiden van de ervaren effecten bij de mensen om wie het gaat.

Ons doel: samenwerken aan een gezonde en actieve samenleving waarin elke burger de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Meer weten?

We gaan graag met je in gesprek over wat we voor jou kunnen betekenen.

Bel of mail met:
Charlotte Hanzon

Onze andere thema’s:

Werken in de wijk
Participatie
Jeugd