Privacyverklaring JSO, geldig per 1 maart 2024

JSO, gevestigd aan Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag, KvK nr. 41125249 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring waarvan de update op 1 maart 2024 op www.jso.nl is gepubliceerd.

Privacy coördinator van JSO is Bea Houwers, privacy@jso.nl of 085–007 05 08.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JSO verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • • Postadres
 • • Telefoonnummer
 • • E-mailadres
 • • Geslacht
 • • Factuurgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief mondeling of schriftelijk of via de websites www.jso.nl en basta.jso.nl verstrekt.

Voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken

JSO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van onze diensten.
 • Als onderdeel van een adviesopdracht.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.
 • Om uw betaling af te handelen.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Werving en selectie (sollicitatie).
 • Om een nieuwsbrief of uitnodiging te verzenden (alleen wanneer u daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven).
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het behandelen van klachten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onderzoek JSO kan persoonsgegevens verzamelen ten behoeve van onderzoek dat wij doen als onderdeel van een adviesopdracht. Er wordt alleen informatie verzameld die strikt noodzakelijk is voor het onderzoek en gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het onderzoek. De data wordt geanonimiseerd in verslaglegging en is niet te herleiden naar individuen. JSO verplicht zich tot geheimhouding zodra we kennis nemen van / beschikking krijgen over persoonsgegevens betreffende één of meerdere deelnemers aan het onderzoek. Deze verplichting geldt zowel voor mondelinge als schriftelijke verwerking van persoonsgegevens en geldt ook na beëindiging van de (onderzoeks)opdracht. De deelnemer aan het onderzoek heeft inzagerecht van de eigen gegevens.

Website Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/opvoeders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@jso.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JSO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie

 

 

 

 

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens in het CRM-systeem

5 jaar na beëindiging van de dienstverlening

Persoonsgegevens via sollicitaties

4 weken tot 1 jaar

Persoonsgegevens t.b.v. mailingen

Tot wederopzegging