Wij zijn een team van positieve veranderaars met een sociaal en ondernemend hart. We helpen gemeenten, uitvoeringsorganisaties en het Rijk bij het oplossen van maatschappelijke en organisatievraagstukken. Grote maatschappelijke vraagstukken, lossen we kleinschalig op.

Ons uitgangspunt: duurzaam veranderen kan alleen sámen met de mensen om wie het gaat. We gaan altijd voor een wisselwerking tussen de systeem- en leefwereld, het verbinden van mensen en positieve verandering. Waardegedreven werken moet de standaard worden in het sociaal domein. Dat is onze visie. In al onze opdrachten zorgen we daarom voor inspraak, betrokkenheid en medezeggenschap van alle betrokkenen.

Onze aanpak is creatief, resultaatgericht en positief. Of het nu gaat om procesbegeleiding, actiegericht onderzoek, interim projectleiderschap, methodiekontwikkeling of begeleiding van organisaties- en teamontwikkeling. We gebruiken het liefste vernieuwende en innovatieve manieren van organiseren. Van transitiemanagement tot Deep Democracy en onze eigen ontwikkelde en beproefde aanpak Ik-Wij-Wijk.

We werken met een breed samengesteld team van vakkundige adviseurs. Stuk voor stuk zijn we ondernemend, intrinsiek gedreven en gaan we tot het uiterste om het beste resultaat voor onze klanten te bereiken.

Meer weten over ons?

Bekijk onze site of neem contact op met Charlotte Hanzon, of Milan Nieweg

Onze thema’s

Wijkgericht werken

Wijkgericht werken

Lees verder

Grootschalige problemen, kleinschalig oplossen: dat is onze insteek bij wijkgericht werken. Dat doen we altijd mét de mensen om wie het gaat. Integraal, met verbinding tussen de leef- en systeemwereld en met de gemeente in de regie.

Participatie

Participatie

Lees verder

Hoe kunnen zoveel mogelijk mensen op een voor hen waardevolle en passende manier meedoen? In de maatschappij, maar ook bij beleidsontwikkeling of ontwikkelingen in hun wijk of binnen organisaties die als doel hebben mensen te ondersteunen? JSO zet zich in voor nieuwe vormen van participatie. We ondersteunen en adviseren bij het ontwerpen van inspraak, verantwoordelijkheid en invloed. Altijd mét alle betrokkenen

Deel dit artikel