Organisatie- en teamontwikkeling

JSO biedt verschillende vormen van organisatieontwikkeling voor bestuur, staf, management en professionals.  Het varieert van analyse en generieke leertrajecten tot teamontwikkeling en individuele coaching.  Het doel is om de organisatie en de mensen die er werken te ondersteunen in hun veranderopgave, reorganisatie of  maatschappelijke uitdaging. Dit doen we vanuit een grondige kennis van de praktijk van zowel maatschappelijke organisaties als overheden.  

Onze aanpak is gericht op het creëren brede betrokkenheid en eigenaarschap in het ontwikkelingsproces, zo mogelijk door alle lagen van de organisatie heen. We zetten in op herkenning van bijvoorbeeld (onbewuste) patronen en gedragingen, waarden en kwaliteiten .  Van daaruit werken we aan verandering. Methodes waar we mee werken zijn onder meer: Ik –Wij –Wijk, Teamdoelmatigheidsmodel, Doortastend coachen,  teamrollen van Belbin, AEM Cube en de Acht eigenschappen van effectief leiderschap van Covey.

Ik-Wij-Wijk

Dit is een door JSO ontwikkeld cyclisch concept dat we in veel van onze ontwikkelingstrajecten gebruiken. Het legt de focus op drie pijlers:

  • Ik: hoe maak ik mijn persoonlijke transformatie als medewerker?
  • Wij: Wat is effectieve samenwerking binnen teams en samenwerkingsverbanden?
  • Wijk: Wat is onze maatschappelijke opdracht en voor wie doen we het?

(Klik op de afbeelding voor een grotere versie)