Samen aanpakken wat er lokaal speelt: dat is de kracht van wijkgericht werken. Mét de mensen om wie het gaat en die direct betrokken zijn. We geloven dat je zo grote maatschappelijke problemen op een kleinschalig manier kunt oplossen.

Grote problemen zijn er genoeg: woningtekort, toename van complexe zorgvragen, eenzaamheid, groeiende ongelijkheid en de toegang tot zorg en ondersteuning. Deze vragen om lokale oplossingen waarbij alle partners in de wijk een rol spelen.

We helpen gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijk organisaties en bewoners(groepen) om de leefbaarheid in hun wijken  te verbeteren en om samen oplossingen te vinden die hun wijk en inwoners nodig hebben.

Hoe kunnen we helpen?

  • Een meer integrale benadering van de wijk: we bieden advies en ondersteuning om meer samenhang te creëren tussen beleid, initiatieven en projecten. Altijd samen met bewoners en andere betrokkenen.
  • Het achterhalen van wensen en behoeften van inwoners: we ontwerpen manieren van inspraak die mensen uitnodigen om mee te praten over hun wijk EN die het draagvlak vergroten.
  • Meer opgavegericht werken en regievoering (wijkcoördinatie) vanuit de gemeente: met advies, procesbegeleiding of bijvoorbeeld als interim-adviseur.

Onze aanpak is creatief, innovatief en effectief. We verbinden de ‘leefwereld’ met de ‘systeemwereld’ en brengen zo alle betrokkenen samen. Met meer inspraak, meer verantwoordelijkheid en vooral: met oplossingen die werken.

Meer weten?

We gaan graag met je in gesprek over wat we voor jou kunnen betekenen.

Bel of mail met:
Bea Houwes

 

Onze andere thema’s:

Jeugd
Participatie
Gezond en actief leven