Participatie van Haagse inwoners bevorderen in de geest van de Omgevingswet met onze methode Omgevingswalkshop

Vraag van de opdrachtgever

Opbouwwerkers en directie van Wijkz willen een serieuze gesprekspartner zijn bij gebiedsinrichting. Zowel voor de gemeente, woningcorporatie, projectontwikkelaar als de ondernemer in de buurt.

 

Onze aanpak

Samen met medewerkers en directie hebben we de tien stappen doorlopen van onze Omgevingswalkshop. Dat deden we in drie gebieden en aan de hand van actuele sociale en gebiedsvraagstukken. De Omgevingswalkshop is een methode die we samen met Royal Haskoning hebben ontwikkeld. Het is een manier om participatie te organiseren en het bevordert tevens de in- en externe samenwerking. Door met een diverse groep inwoners en professionals te wandelen door de buurt en mensen te interviewen halen we op wat inwoners en andere belanghebbenden belangrijk vinden in hun sociale en fysieke leefomgeving. Hiermee geven we mensen een stem bij de ontwikkeling van hun wijk. De opbrengsten hebben we vervolgens geanalyseerd met het Kwadrant Sociale Kwaliteit, een theoretisch model dat iets zegt over hoe het gesteld is met de sociale basis in een wijk. Het resultaat is een rijke set van waarden die de onderlegger kan zijn voor actie– en gebiedsplannen.

 

Het resultaat

Wijkz heeft in drie gebieden de sociale kwaliteit in kaart gebracht en op basis daarvan behoeften van bewoners en organisaties kunnen duiden. Deze bevindingen zijn mede gebruikt voor het opstellen van een van de wijkagenda’s. Opbouwwerkers en directie van Wijkz weten nu hoe zij hun doelgroep en andere belanghebbende partijen kunnen betrekken bij wijkaanpak, zodat er zeggenschap en verantwoordelijkheid is van alle betrokkenen.

Deel dit artikel