Samenwerken in de wijk om gedupeerde kinderen in Rotterdam te helpen de gevolgen van de toeslagenaffaire te overwinnen.

Vraag van de opdrachtgever aan JSO

Hoe kunnen we in Rotterdam de kinderen die de dupe zijn van te toeslagenaffaire beter ondersteunen en helpen?

Onze aanpak

Aanpakken kan alleen met de gedupeerde ouders, kinderen en ervaren professionals zelf erbij, participatie dus! JSO bracht daarom een ontwikkelgroep samen met hulpverleners, gedupeerde ouders en kinderen en gemeenteambtenaren om een aanpak te maken voor de kinderen uit deze gezinnen.

Het resultaat

Er is nu een werkwijze met aanbod voor de kinderen beschikbaar. In de werkwijze is de problematiek verzameld van de kinderen in alle levensgebieden, manieren om kinderen in de wijk te bereiken en ideeën voor vormen van hulp en steun. Ook ligt er een advies met aanbevelingen voor implementatie in de stad.

Deel dit artikel

Opdrachtgever Gemeente Rotterdam, Avant Sanare, Indigo

Contact Nita van Veluw Anne Oosterbaan