Monitoren van impact

Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Veel organisaties vragen zich dat af. Logisch want geld kun je maar één keer uitgeven. Impact meten in het sociale domein is niet makkelijk. Zeker niet nu veel plannen domeinoverstijgend worden uitgevoerd. Dat maakt het lastiger om te ontdekken welke impact en welke doelgroepen precies worden bereikt. Want hoe weet je of vermijdbare gezondheidsverschillen tussen inwoners zijn verkleind? Of welke preventie-activiteiten écht bijdragen aan mentaal veerkrachtige jongeren?

JSO ondersteunt organisaties en gemeenten op verschillende manieren bij het ophalen, verdiepen en duiden van de ervaren effecten bij de mensen om wie het gaat.

Twee dingen vinden we hierbij belangrijk:

  • Bepaal zo vroeg mogelijk in het proces welke impact of welk effect je wilt bereiken. Door bij de start concreet te maken wat inwoners bij succesvol beleid anders zien, ervaren en doen, kun je beter bijsturen wanneer dit nodig is.
  • Betrek de doelgroepen en stakeholders hierbij. Wat is voor hen belangrijk? Zo werk je samen met hen aan een lerend netwerk.

Werkwijze

We hebben verschillende instrumenten om impact te meten en de doelgroep hierbij te betrekken. Samen met de opdrachtgever bekijken we wat passend is.

Denk bijvoorbeeld aan de inzet van:

  • Doelenboom maatschappelijke impact: met gemeente, uitvoerders en inwoners formuleren we bij de start wat er echt veranderd moet zijn bij mensen om wie het gaat: wat doen, denken, durven, voelen zij dan? We maken met hen een overzicht van doelen in termen van gewenste impact en koppelen hier activiteiten aan. Dit is een kapstok om gedurende het programma/ project te evalueren, bij te sturen en conclusies te trekken over de impact.
  • Actieonderzoek: onderzoek waarin we evalueren wat er gebeurt en tegelijkertijd tijdens het onderzoeken al verbeteren en vernieuwen. Dit is een vorm van onderzoek,waarin we niet alleen analyseren en presenteren wat de situatie is, maar in de praktijk op basis van opgehaalde (praktijk)kennis gelijk aan de slag gaan.
  • Effectenarena: hierin worden alle stakeholders rond een vraagstuk uitgenodigd om met elkaar in gesprek te duiden wat de input is (tijd, geld, betrokkenheid, randvoorwaarden), welke activiteiten en interventies worden uitgevoerd, wat de impact is en wie daar vervolgens van profiteren. Daarmee haal je een breed scala van perspectieven op om te kunnen concluderen of de juiste impact bereikt wordt voor de juiste partijen.

Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem vooral contact met ons op.

Meer weten?

We gaan graag met je in gesprek over wat we voor jou kunnen betekenen.

Bel of mail met:
Charlotte Hanzon

 

Dit doen we ook

– Project- en procesmanagement
Organisatie- en teamontwikkeling
(Actie)onderzoek
Interim
Methodiekontwikkeling