We begeleiden het lokale programmateam en de Haagse coalitiepartners om zicht te krijgen op de doelen, maatschappelijke effecten en activiteiten van de Haagse Kansrijke Start (HKS).  

De gemeente Den Haag is één van de koplopers als het gaat om uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start: een programma ontwikkeld om kinderen een goede start te geven in de eerste 1000 dagen van hun leven. Het programma kent drie actielijnen (voor, tijdens en na de zwangerschap) en sluit goed aan bij de plannen van het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. De Haagse lokale ambitie is om uit te breiden van de eerste 1000 naar de eerste 2000 dagen.   

 

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Den Haag wil inzicht krijgen in de veelheid aan activiteiten van Kansrijke Start voor Haagse inwoners. Werkt de gemeente aan de maatschappelijke effecten die het met het programma wenst te bereiken? Dit inzicht is belangrijk voor jaarlijkse evaluaties, subsidieverstrekking en het maken van nieuwe plannen en uitvoering van activiteiten.  

“Het gaat ons om de vraag ‘voor wie doen we het nu?’ en vanuit dat perspectief de doelen stellen. Dus niet vanuit systeemwereld maar vanuit leefwereld. En daarmee overzicht krijgen in de veelheid van activiteiten om keuzes te kunnen maken.” 

Onze aanpak  

We begeleiden het lokale programmateam en de Haagse coalitiepartners om zicht te krijgen op de doelen, maatschappelijke effecten en activiteiten van de Haagse Kansrijke Start (HKS).  

We zetten hierbij de doelenboom in. In een doelenboom geef je aan welk  hoofddoel je wil bereiken (het uiteindelijke maatschappelijke effect), met daarbij subdoelen en activiteiten. Het is een fijne kapstok om regelmatig op terug te kunnen grijpen en te kijken of interventies en activiteiten een logische bijdrage leveren aan de gewenste doelen en effecten. 

We organsiseren werksessies met coalitiepartners en ambtenaren om met de doelenboom aan de slag te gaan. Centraal staat steeds de vraag: ‘Stel je voor, over 5 jaar… wat doen, kunnen, zeggen, voelen of durven inwoners dan?’ Zo wordt helder waar de partners van HKS naartoe werken en hoe zij dat doen. Samen breiden zij de doelenboom uit met bestaande en nieuwe activiteiten die aan de doelen bijdragen. 

Het resultaat

In de doelenboom wordt informatie gestructureerd gepresenteerd. Het maakt inzichtelijk aan welke doelen veel gewerkt wordt en aan welke doelen juist minder. De gemeente Den Haag weet nu waar de potentie voor samenwerking zit en hoe het programmateam en de coalitie verder kunnen werken aan het bereiken van hun doelen. 

Opdrachtgever Gemeente Den Haag

Contact Jeanette van der Meer