Jeanette van der Meer

Adviseur

Mijn ervaring is dat veranderprocessen alleen een duurzaam resultaat hebben als de eindgebruiker en de uitvoerende professional vanaf het begin een centrale rol hebben. Ook moet er interactie zijn met managers en bestuurders. Daarom verbind ik in mijn werk inwoners en organisaties met frisdenkers en koplopers. Brein, buik en beeld benut ik daarbij als bronnen van inzicht.

Wat ik in de afgelopen jaren ook heb geleerd: kwaliteit verbeteren is een continu proces. Het vraagt om voortdurend schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Zo ontwikkelden we bij Haags Ontmoeten een ervaringsmeter. Een eenvoudige werkwijze om regelmatig met ouderen te praten over hoe zij Haags Ontmoeten ervaren en wat ze zouden willen verbeteren.

Mijn kennis van en ervaring in overheid en non-profitorganisaties zet ik in om mensen, organisaties en overheid in het sociaal domein te verbinden. Dat doe ik bijvoorbeeld als procesbegeleider of adviseur. Daarbij laat ik eindgebruikers en professionals zoveel mogelijk aan zet. Dat levert mooie resultaten op. Zo maakten jongeren van het platform JONG doet mee! in Haaglanden zelf een document met een aantal basisafspraken over hoe jongere en hulpverlener met elkaar omgaan.

Ik werk doelgericht naar het optimale resultaat, zodat u als klant verder kunt. Samen met de inwoner bent u tenslotte de start en het eind van het proces.