Jeugd

JSO heeft een jarenlange ervaring met de ontwikkeling van beleid en aanpak gericht op kinderen en jongeren. Dit doen wij in opdracht van gemeenten en organisaties als Horizon Jeugdhulp of stichting Halt.  We ondersteunen, adviseren en innoveren en werken daarbij zoveel mogelijk samen met de gezinnen en de jongeren om wie het gaat. Het is ons doel om hun leefwereld en de werkwereld van instellingen en overheden effectief en structureel met elkaar te verbinden. 

Wil je meer weten over onze manier van werken, onze projecten of heb je aan andere vraag? Neem dan contact op met adviseur Bea Houwers.

jongeren-klein - kopie
Innovatie jeugdhulp 

De jeugdhulp kan niet zonder pionieren en innoveren. Het geeft inzicht in de meerwaarde van de eigen organisatie en het aanbod en het zorgt voor betere dienstverlening. Dit is ook belangrijk bij het verwerven van aanbestedingen.

JSO begeleidt organisaties bij het in kaart brengen en aanscherpen van de eigen processen. Bijvoorbeeld door een methodiek te helpen ontwikkelen en beschrijven. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we alle lagen in de organisatie betrekken.

Recente opdrachten:

jongeren-klein2 - kopie
Jongerenparticipatie 

Organisaties en gemeenten ontwikkelen hun jeugdbeleid steeds vaker samen met jongeren. Zo zie je waar behoeftes liggen en stimuleer je tegelijkertijd betrokkenheid en draagvlak. Maar hoe bereik en betrek je deze (moeilijke) doelgroep?

JSO heeft jaren ervaring met de doelgroep en we kennen de succesfactoren. We ondersteunen organisaties en gemeenten die met jongerenparticipatie aan de slag willen en zijn erop gericht de samenwerking lokaal en structureel te organiseren.

Recente opdrachten:

jongeren-klein-3 - kopie
Jeugdcriminaliteit

Wanneer kinderen overlast in de openbare ruimte veroorzaken of delicten plegen is het belangrijk er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Alleen straffen heeft vaak geen zin, en onder de 12 jaar is dit niet eens mogelijk. Hoe voorkom je dat het van kwaad tot erger wordt?

JSO werkt samen met organisaties aan gerichte oplossingen die kind en gezin verder helpen. Een beproefde methode is het betrekken van een zo breed mogelijke groep rond de kinderen die signaleren en meehelpen hen op het rechte pad te houden.

Recente opdrachten:

jongeren-klein-5 - kopie
Jong Ouderschap 

Jongeren in een kwetsbare situatie die een kind verwachten of ouder zijn, staan voor grote uitdagingen. Ze hebben vaker te maken met armoede, psychische problemen en een instabiele thuissituatie. Vaak gaat dit van generatie op generatie.

JSO ondersteunt organisaties en overheden die zich inzetten voor begeleiding bij jong ouderschap en preventie van onbedoelde zwangerschap. Dit doen we onder meer door het ontsluiten van effectieve methoden en uitwisseling van kennis en ervaring.

Recente opdrachten: