In de wereld van jeugdhulp en jeugdbescherming gebeurt veel. We zien mooie ontwikkelingen, maar ook uitdagingen. Wachttijden voor hulp, regievoering bij het zorgaanbod, werk- en regeldruk, jongeren en ouders die zich niet gehoord voelen.

JSO ondersteunt gemeenten en organisaties bij een betere samenwerking, organisatieontwikkeling én participatie van jongeren en hun opvoeders. Het doel? Ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en gezinnen op tijd de hulp krijgen die ze nodig hebben.

 

Zo kunnen we helpen

  • Participatie van jongeren en opvoeders: Organisaties en gemeenten ontwikkelen hun (jeugd)beleid gelukkig steeds vaker samen mét jongeren en hun opvoeders. Zo komen behoeftes beter in beeld en groeien betrokkenheid en draagvlak. Succesfactoren zijn wat ons betreft: oprechte nieuwsgierigheid, een open houding en de gezamenlijke drijfveer om ‘het beter te doen’ We helpen organisaties en gemeenten om hun participatie effectief en structureel te organiseren.
  • Leren en innoveren met methodiekontwikkeling: Reflectie, leren en innoveren zijn essentieel in de jeugdhulp. Het maakt de meerwaarde van de eigen organisatie duidelijk en verbetert de kwaliteit van de hulpverlening. Methodiekontwikkeling helpt organisaties om hun processen in kaart te brengen en aan te scherpen. We begeleiden organisaties van begin tot eind bij het ontwikkelen, beschrijven en verbeteren van hun werkwijzen. Dat doen we altijd met alle betrokkenen: ouders, kinderen, hulpverleners, vrijwilligers en management. Het resultaat: beter aansluiten bij wat nodig is en het overdraagbaar maken van je werkwijze.
  • Verbeteren van aanbod en toegang met actie-onderzoek: Hoe bieden we gezamenlijk tijdig passende hulp en ondersteuning aan gezinnen met opvoedingsproblemen? Hoe organiseren we de toegang eenvoudig en toegankelijk? Met actieonderzoek in een buurt, wijk of gemeente zoeken we al werkend naar verbeteringen. Samen met alle betrokkenen formuleren we de kernvragen, experimenteren we met oplossingen en leren we van elkaar tot de gewenste verbetering is bereikt.
  • Aanpak van jeugdcriminaliteit: Wanneer kinderen overlast in de openbare ruimte veroorzaken of delicten plegen is het belangrijk er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Alleen straffen heeft vaak geen zin. Onder de 12 jaar is dit niet eens mogelijk. Hoe voorkom je dat het van kwaad tot erger wordt? JSO werkt samen met organisaties aan gerichte oplossingen die kind en gezin verder helpen. Een beproefde methode is het betrekken van een zo breed mogelijke groep rond de kinderen die signaleren en meehelpen hen op het rechte pad te houden.

Meer weten?

We gaan graag met je in gesprek over wat we voor jou kunnen betekenen.

Bel of mail met:
Nita van Veluw

 

Onze andere thema’s:

Werken in de wijk
Participatie
Gezond en actief leven