Project- en procesmanagement

JSO is inzetbaar als onafhankelijk project- en procesmanager in het sociaal domein. Door onze kennis van de sector weten we wat er speelt, maar kunnen in onze rol boven de partijen staan. Verbinding is vaak een sleutelwoord in de projecten en processen die we begeleiden. We zoeken altijd naar manieren om alle stakeholders te betrekken. Of het nu gaat om medewerkers, inwoners of organisaties. Zo komen we tot gedragen veranderingen die blijvend zijn.

Ook hebben we aandacht voor de balans in loslaten en begeleiden. Wij sturen aan op het behalen van het gestelde resultaat en ondersteunen professionals om het na ons vertrek zelf te doen. We nemen niet zomaar ‘over’ en we maken onszelf graag overbodig.  

We variëren onze rol. Soms is een enthousiaste aanjager nodig, soms een meer sturende of monitorende rol. We zoeken naar datgene wat de betrokkenen nodig hebben om hun werk goed te doen.

Meer weten?

We gaan graag met je in gesprek over wat we voor jou kunnen betekenen.

Bel of mail met:
Bea Houwers

 

Dit doen we ook

Organisatie- en teamontwikkeling
(Actie)onderzoek
Interim
Methodiekontwikkeling
Monitoren van impact