Hoe kunnen zoveel mogelijk mensen op een voor hen waardevolle en passende manier meedoen? In de maatschappij, maar ook bij beleidsontwikkeling of ontwikkelingen in hun wijk of binnen organisaties die als doel hebben mensen te ondersteunen? JSO zet zich in voor nieuwe vormen van participatie. We ondersteunen en adviseren bij het ontwerpen van inspraak, verantwoordelijkheid en invloed. Altijd mét alle betrokkenen

 

We helpen gemeenten en organisaties bij:

  • Procesbegeleiding in het op gang brengen van nieuwe manieren van samenwerking door krachten te bundelen tussen bestuur, werkveld en doelgroep.
  • Procesbegeleiding en advisering bij beleidsontwikkeling- en uitvoering. Hoe geef je inwoners een stem, invloed en verantwoordelijkheid bij beleidsontwikkeling.
  • Ontwikkeling van methodieken en werkprocessen die mensen uitnodigen en uitdagen om mee te doen
  • Actiegericht onderzoek, zodat we zien wat werkt in de praktijk

In onze werkwijze ligt de focus altijd op de impact en meerwaarde voor de inwoner en/ of mensen die gebruik maken van een dienstverlenende organisatie. Denk aan jongeren in de jeugdhulp of ouderen in de zorg. Daarbij gaan we uit van empathie, kracht en een positieve insteek.

Ons doel? Waardegedreven werken is de standaard in het sociaal domein. Hierdoor voelen inwoners zich gehoord en gezien, is er minder afstand tussen overheid en inwoners en ervaren meer mensen dat ze mee kunnen doen op hun manier.

Wil je meer weten over onze manier van werken, onze projecten of heb je een ander vraag? Neem dan contact op met adviseur Charlotte Hanzon.