Inwoners en medewerkers betrekken bij beleid, ontwikkelingen en veranderingen is cruciaal voor het succes ervan. Bij JSO zijn we experts op het gebied van participatie. We geloven in de kracht van het creëren van draagvlak en het stimuleren van betrokkenheid.

Daarom helpen we gemeenten en organisaties om participatie leuk en makkelijk te maken. We ondersteunen en adviseren bij het ontwerpen en implementeren van inspraak, verantwoordelijkheid en invloed. Altijd mét alle betrokkenen aan tafel.

Hoe kunnen we je helpen:

  • Veranderingsprocessen in gang zetten: We begeleiden veranderingstrajecten waarbij we krachten bundelen. Van bestuur, werkveld én doelgroep. Zo komen we samen tot een gedragen verandering.
  • Participatie bij beleidsontwikkeling- en uitvoering: We geven inwoners een stem en invloed bij beleidsontwikkeling. Dat doen we met advies en procesbegeleiding.
  • Ontwikkeling van methodieken en werkprocessen: We ontwerpen methoden die mensen uitnodigen én uitdagen om actief mee te doen.
  • Actieonderzoek: We doen onderzoek in de praktijk en ontdekken zo wat echt werkt.

Onze expertise ligt in het sociaal domein en is altijd gericht op de impact en meerwaarde voor inwoners, cliënten of medewerkers. Ons doel? Minder afstand tussen overheid en inwoners, inwoners en medewerkers die zich gehoord en gezien voelen en veranderingen die slagen.

Meer weten?

We gaan graag met je in gesprek over wat we voor jou kunnen betekenen.

Bel of mail met:
Charlotte Hanzon

 

Onze andere thema’s

Werken in de wijk
Jeugd
Gezond en actief leven