De gemeente Lelystad wil graag een nieuwe Maatschappelijke Agenda vaststellen met inwoners en partners. Wij begeleiden dit traject en organiseerden onder andere een zomertour en workshops omgevingsgericht werken.

Vraag van de opdrachtgever 

De gemeente Lelystad heeft JSO gevraagd om op een vernieuwende manier met inwoners en partners samen te werken aan een Maatschappelijke Agenda.  

Onze aanpak 

We organiseerden een zomertour.  In de zomer van 2022 zijn we met een grote groep ambtenaren en vrijwilligers de stad ingegaan om inwoners te interviewen. Tegelijkertijd hebben we de app Parta geïntroduceerd en ook hier de interviews afgenomen. Vervolgens hebben we verdiepende interviews en expertmeetings gehouden met verschillende partners in de stad.  Alle uitkomsten hebben we met partners en inwoners samengebracht en geanalyseerd. Ook organiseerden we workshops opgavegericht werken voor medewerkers van de gemeente.

Het resultaat 

Het is hier gelukt om samen met onze partner Parta meer dan 1000 Lelystedelingen te betrekken bij het uitwerken van de Maatschappelijke Agenda. Op basis van deze input zijn de hoofdlijnen van de Maatschappelijke Agenda bepaald. Dat heeft in december 2022 geresulteerd in de Maatschappelijke Agenda op visieniveau. In het eerste kwartaal van 2023 wordt dit voorgelegd aan de raad. 

En we gaan door….Intern werken wij aan een organisatieverandering, we maken opgavegericht werken tot een nieuwe werkwijze. In het voorjaar van 2023 starten we met de Zwermmethode om de Maatschappelijke Agenda uit te werken op uitvoeringsniveau. Dit doen we met alle betrokkenen in speciale werkateliers.  

Deel dit artikel

Opdrachtgever Gemeente Lelystad

Contact Wouter Kroes Bea Houwers