De gemeente Lelystad wil graag een Maatschappelijke Agenda vaststellen met inwoners en partners. Wij begeleiden dit traject en organiseerden onder andere een zomertour en workshops omgevingsgericht werken.

Vraag van de opdrachtgever 

De gemeente Lelystad heeft JSO gevraagd om op een vernieuwende manier met inwoners en partners samen te werken aan een Maatschappelijke Agenda.  

Onze aanpak 

We werken volgens de zwermmethode. Hierbij is de gedachte dat degene die een probleem ervaart, op zoek gaat naar anderen die dit probleem ook ervaren. Deze groep onderzoekt wie er nog meer bij dit probleem betrokken kunnen worden. In werkateliers worden vervolgens actieplannen uitgewerkt. De uitkomsten presenteert de groep, waar nog meer mensen input kunnen leveren. Zo verbinden zich steeds meer mensen aan het idee of plan en ontstaat er een zwerm. Daarnaast organiseerden we een zomertour: ambtenaren gingen de straat op om inwoners te bevragen. Ook hebben we de app Parta geïntroduceerd en ook hier de mening van inwoners opgehaald. Vervolgens hebben we verdiepende interviews en expertmeetings gehouden met verschillende partners in de stad.  Alle uitkomsten hebben we met partners en inwoners samengebracht en geanalyseerd. Ook organiseerden we workshops opgavegericht werken voor medewerkers van de gemeente.

Het resultaat 

Het is hier gelukt om samen met onze partner Parta meer dan 1000 Lelystedelingen te betrekken bij het uitwerken van de Maatschappelijke Agenda. Op basis van deze input zijn de hoofdlijnen van de Maatschappelijke Agenda bepaald. In het voorjaar van 2023 is de Maatschappelijke Agenda unaniem aangenomen door de raad. 

 ‘Je krijgt op deze manier echt co-creatie. Ik heb van JSO geleerd: communiceren is de basis voor participeren. Dat betekent iets anders dan inwoners vragen wil je rood of blauw? Maar echt mee laten denken, voortdurend laten meekijken, vertellen wat je doet en vragen wat inwoners belangrijk vinden.’  – Hinde Dijkhuis, directeur Sociaal Domein Lelystad.

Lees ook dit interview

Bekijk de maatschappelijke agenda op de site van de gemeente Lelystad.

Deel dit artikel

Opdrachtgever Gemeente Lelystad

Contact Bea Houwers