Charlotte Hanzon

Directeur-bestuurder en adviseur

Het aanspreken van talent en initiatief van mensen zelf heeft de meeste veranderkracht. Dit motto is de drijfveer in mijn werk. Mijn focus ligt daarom op het betrekken van de mensen om wie het gaat. Of dat nu inwoners zijn, cliënten of medewerkers: het betekent altijd eerst in gesprek gaan en samen bepalen wat ‘de bedoeling’ is. Alleen dan bereik je maatschappelijk effect en zorg je voor impact.

Ik vind het daarbij belangrijk om te werken aan zowel proces als inhoud, met oog voor de verhoudingen binnen organisaties. Analyseren waarom iets werkt, zoals het werkt en bouwen aan vernieuwing zijn belangrijke pijlers in mijn werk. Het werken aan impact staat daarbij altijd centraal.

Ik heb ervaring met thema’s als langer thuis wonen, participatie van kwetsbare groepen, vrijwillige inzet en jongerenparticipatie. Je kunt me inzetten als procesbegeleider voor het opzetten of vernieuwen van samenwerkingsverbanden, voor actiegericht onderzoek, nieuwe manieren van verantwoorden of sturen op impact. Als adviseur binnen het landelijke programma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS, help ik gemeenten om de aanpak van eenzaamheid op een duurzame manier vorm te geven.

Binnen JSO ben ik directeur-bestuurder met de focus op bedrijfsvoering. Deze eindverantwoordelijke rol vervul ik met veel plezier.