Hoe kunnen we migrantenouderen en hun mantelzorgers meer betrekken bij activiteiten in de wijk? Die vraag stelden diverse zorg- en welzijnsorganisaties zich in de gemeente Dordrecht.

Vraag van de opdrachtgever
Hoe kunnen we migrantenouderen en hun mantelzorgers meer betrekken bij activiteiten in de wijk? Migrantenouderen en hun mantelzorgers zijn onvoldoende in beeld bij de zorgaanbieders en het bredere welzijns-netwerk in de wijk. Migrantenouderen nemen nauwelijks deel aan bestaand aanbod. Dit komt, omdat ze door het ouder worden minder mobiel zijn, maar ook het niet spreken van de taal maakt het lastig. Zij zijn vaak niet goed of in een te laat stadium in beeld bij zorg- en welzijnsorganisaties met een aanbod voor ouderen met dementie.

Onze aanpak
Wij begeleidden een pilot waar we actieonderzoek hebben ingezet om migrantenouderen te bevragen en te betrekken in de wijk. De manier waarop we gewerkt hebben kenmerkte zich door het samenwerken met sleutelfiguren met diverse migratieachtergronden die met een open en belangstellende houding migrantenouderen hebben benaderd en gevraagd wat zij nodig hebben.

Het resultaat
1. Het wijknetwerk is versterkt
2. Migrantenouderen maken gemakkelijker gebruik van (bestaande) inloop en ontmoeting, een dagactiviteiten-ontmoetingsplaats wordt opgezet.
3. Cultuursensitiviteit van professionals is vergroot, zodat de juiste hulp voor migrantenouderen en hun mantelzorgers wordt gevonden en benut.

Lees meer in het eindrapport

Samenwerkingspartners

Deel dit artikel

Opdrachtgever Internos Thuiszorg en Gemeente Dordrecht

Contact Nita van Veluw