Het team Pak je Kans van Enver is al jaren actief in Rotterdam en omstreken om jeugdcriminaliteit te voorkomen. De professionals werken nauw samen met de politie, wijkteams, scholen en Veilig Thuis om zo vroeg mogelijk te voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan of recidiveren. Het team heeft al veel werk gedaan in de ontwikkeling van de methodiek Pak je Kans. De wens en ambitie is er nu om alle ervaringen, kennis en vaardigheden van de afgelopen 10 jaar te bundelen en vast te leggen in een methodische handleiding Pak je Kans.  Wij hielpen hen hierbij met de hink-stap-sprong-methode.

Vraag van Enver 

Enver wilde graag hun werkmethode  opschrijven, wetenschappelijk onderbouwen en verbeteren.  Ook omdat voor de verantwoording van de financiën van gemeenten, de beoordelingscommissie van het Nederlands Jeugd Instituut een uitspraak moet doen over de effectiviteit van de werkwijze ‘Pak je Kans’.  JSO heeft dit proces begeleid.

Onze aanpak 

Voor het ontwikkelen van de werkmethodiek gebruikten we de hink-stap-sprong-methode. In drie fases komen we zo tot resultaat.  

In de HINK-fase maken we de pedagogische visie van Pak je kans helder. Wie is de doelgroep? Wat zijn hun problemen en kansen en wat is het doel van de methodiek? Vervolgens zetten we een STAP in de richting van verbetering en verandering. Met procesonderzoek controleren we of de methodiek werkt, zoals we hem hebben opgeschreven. Als de visie is opgeschreven en doorontwikkeld, maken we een SPRONG door de werkmethode in te dienen bij het NJI.  

Het resultaat 

Het adviestraject heeft de werkmethodiek ‘Pak je kans’ opgeleverd. Hierin is de kennis en kunde opgenomen van de medewerkers van het team Pak je kans. Daarmee kan Enver laten zien aan allerlei relevante partijen, waaronder ouders en financierders, hoe zij hun werk doen. 

Het proces zelf heeft geleid tot bewustwording bij de medewerkers van Enver over hun eigen manier van werken. Dat maakt ook dat zij verbeteringen weloverwogen doorvoeren. 

‘Het is mooi om te zien dat je zo’n team begeleidt om boven water te krijgen en te benoemen waar ze goed in zijn. Je maakt hen bewust van hun manier van werken en dat helpt hen om nog bewuster begeleiding te geven aan de jongeren.’ – Nita van Veluw, adviseur JSO

Opdrachtgever Enver Rotterdam

Contact Nita van Veluw