Help ons de samenwerking te verbeteren tussen de teams Wmo en het wijkteam. Hiermee gingen we aan de slag in de gemeente Katwijk.

Vraag van de opdrachtgever​

​Help ons de samenwerking te verbeteren tussen de teams Wmo en het wijkteam. Het wijkteam en team Wmo zetten zich dagelijks in voor de (jong)volwassenen (18+). Beide teams willen hetzelfde: kwetsbare inwoners van de gemeente Katwijk bijstaan zodat zij (eventueel met hulp) weer zelf verder kunnen. Er wordt laagdrempelig en wijkgericht gewerkt. Voor de burgers zijn zij één loket met daarachter één team. Dit is vanuit de beleving van de burger. In de praktijk zijn er verschillende teams en loketten betrokken. Waar het wijkteam hulpverlening biedt, verleent Wmo dienstverlening. Een goede samenwerking tussen deze teams is van belang om er voor de burger goed te kunnen zijn.

Aanpak

​We begeleiden een ontwikkelsessie waarbij de verbinding tussen beide teams voorop staat. We bespreken de gezamenlijke opgave, teams presenteren hun werkwijze aan elkaar en halen samen op wat er goed en minder goed gaat in de samenwerking. Op basis hiervan worden werkafspraken gemaakt.

Het resultaat​

​Er is een eerste stap gezet richting een betere samenwerking. De collega’s van beide teams zijn op de hoogte van de gezamenlijke opgave, elkaars werkwijzen en er zijn werkafspraken gemaakt om de samenwerking te waarborgen.

 

Deel dit artikel

Opdrachtgever Gemeente Katwijk

Contact Anne Oosterbaan