In de gemeente Katwijk realiseren we de implementatie van het preventieprogramma Kansrijke Start.

De eerste 1.000 dagen zijn cruciaal voor een goede start van ieder kind. Een goede start begint al voor de geboorte en blijft belangrijk tot het derde levensjaar van het kind. Kansrijke Start is een landelijk preventieprogramma en bevat interventies voor kwetsbare gezinnen juist tijdens die eerste 1000 dagen. Kansrijke Start kenmerkt zich door samenwerken in de geboorteketen en korte, directe lijnen naar professionals die meer te bieden hebben als er zorgen zijn. Kansrijke Start is in veel gemeenten onderdeel van de SPUK-regeling.

Vraag van de opdrachtgever
JSO ondersteun ons bij het begeleiden van het proces om tot realisatie te komen van het preventieprogramma Kansrijke Start in Katwijk.

Onze aanpak
JSO vervult de rol van rechterhand van de gemeente en geeft de implementatie van Kansrijke Start een zet door:

  • inspirerende bijeenkomsten te organiseren, beginnend met een Kick-off Kansrijk Starten in Katwijk en een feestelijk coalitieakkoord om draagvlak en samenwerking te stimuleren;
  • gezamenlijk en van onderaf met de professionals te co-creëren en de werkwijze Kansrijke start gezamenlijk vorm geven;
  • informatie te geven en goede voorbeelden te verzamelen;
  • het belang van kinderen en gezin voorop te zetten;
  • de resultaten van het proces te borgen in een Werkwijzer Kansrijk Starten in Katwijk

We werken samen met de Gemeente Katwijk, JGZ/ GGD Katwijk, Wijkteam, Verloskundigenpraktijk, Welzijnskwartier, Kraamzorg en Huisartsen

Het resultaat
1. Het netwerk geboortezorg is versterkt.
2. Er ligt een werkwijzer Kansrijke Start Katwijk waar mee gewerkt kan worden.
3. De ontwikkelopdrachten zijn onderdeel van de ontwikkelde werkwijzer.
4. Een coalitie Kansrijke Start met de samenwerkingspartners is gevormd.

Opdrachtgever Gemeente Katwijk

Contact Nita van Veluw Bassima el Haïk