Deze werkwijzer beschrijft hoe ervaringsdeskundigen als onderdeel van het team Blijvend Veilig Amsterdam met gezinnen kunnen samenwerken.

Vraag van de opdrachtgever

Hoe kunnen we goed samenwerken met ervaringsdeskundigen en ervoor zorgen dat zij onderdeel zijn van ons team Blijvend Veilig? Die vraag stelde het team van Blijvend Veilig Amsterdam ons.

Aanpak

We hebben het team begeleid bij het beschrijven van een werkwijze in een werkwijzer. De werkwijzer is samen met twee ervaringsdeskundigen en twee gezinsmaatschappelijk werkers ontwikkeld. Ook zijn gezinnen en huishoudens gevraagd naar hun ervaringen.

Resultaten

Er ligt een werkwijzer die de rollen en competenties van ervaringsdeskundigen beschrijft en hoe het team van Blijvend Veilig de ervaringsdeskundigen kan faciliteren. Ook is er literatuur over ervaringsdeskundigheid in opgenomen.

Bekijk hier de werkwijzer.

Opdrachtgever Blijvend Veilig Amsterdam

Contact Nita van Veluw