We ondersteunen JONG Doet Mee! in Haaglanden, zodat jongeren met ervaring in jeugdhulp en dak- en thuisloosheid gevraagd en ongevraagd gemeenten en organisaties adviseren.

De gemeenten in Haaglanden willen de steun en hulp aan jongeren verbeteren. Daarom is in 2015 JONG Doet Mee! (JDM) opgezet door JSO en Fietje Schelling. Wij begeleiden JDM dat hét platform is van jongeren met ervaring in jeugdhulp en dak- en thuisloosheid.

De uitdaging van Haaglanden

“Benutten van ervaringen, meningen en adviezen van jongeren met ervaring in de jeugdzorg”

Vraag 

Zorg dat de ervaringen en wensen van jongeren met ervaring in de (jeugd)zorg in Haaglanden op zoveel mogelijk plekken en manieren wordt ingebracht, zodat hun kennis en ervaring benut wordt om de jeugdzorg te verbeteren. In de uitvoering maar juist ook bij de ontwikkeling en uitwerking van regionaal jeugdzorg beleid. Zorg ook dat de jongeren gevraagd en ongevraagd advies (kunnen) geven over de (jeugd)zorg in Haaglanden.

Aanpak

De basis van onze aanpak bestaat uit nauw contact en samenwerking met de jongerenraden en hun ondersteuners van verschillende hulporganisaties. Jongeren ervaren in het contact met andere jongerenraden dat zij te maken hebben met vergelijkbare problemen en verbeterideeën.

Twee keer per jaar organiseren we de JDM-bijeenkomst. Hier gaan ca 70 deelnemers met elkaar in gesprek over onderwerpen die deels door jongeren en deels door gemeenten en organisaties zijn voorbereid. Beleidmakers, bestuurders, jongeren, hulpverleners, de Jeugdombudsman, wetenschappers enz. wisselen ideeën en ervaringen uit. Regelmatig leidt dit tot een gedegen advies.

Gemeenten vragen regelmatig aan JDM of een paar jongeren willen meedenken over actuele vraagstukken. En JDM geeft ook ongevraagd advies. Tijdens de jaarlijkse regionale conferentie verzorgt JDM ook meestal een of meer workshops.

Resultaten

De resultaten van vijf jaar JONG doet mee! staan in tekst, beeld en film in dit lustrummagazine https://magazine.jongdoetmee.nl/ .

Andere voorbeelden van resultaten zijn adviezen over toegang tot hulp, samenwerking van jeugdhulp en onderwijs, klachtregeling, veiligheid, uithuisplaatsing, jeugdhulp in verkiezingsprogramma’s. Jongeren werken actief aan verbeteringen, zoals het door hen gemaakte  voorbeeld van basisafspraken voorafgaand aan een jeugdhulptraject, de signalenkaart als het niet goed gaat met jongeren en de Big 5: de punten die goed geregeld moeten zijn voordat jongeren uit jeugdhulp vertrekken. JONG doet mee! is een begrip in Haaglanden en wordt vaak gevraagd om mee te denken en advies te geven. https://www.jongdoetmee.nl/

“Kunnen jullie mij advies geven over hoe wij jongeren van 12 tot 18 jaar, die op dit moment op school zitten en mogelijk vastlopen, kunnen helpen om te vertellen wat zij nodig hebben?”.

“Het is vaak onduidelijk voor jongeren wat jeugdhulp nou precies is en hoe het werkt. Sommige jongeren denken dat als je een keer naar de psycholoog gaat, je dan meteen wordt ‘opgesloten.’’

Deel dit artikel

Opdrachtgever Programma Bureau Jeugdhulp Haaglanden waarin vertegenwoordigd de gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Contact Vincent Bovenlander