Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg deden we verschillende interimklussen als beleidsadviseur sociaal domein. Collega Anne was in deze functie onder andere projectleider JPF en voorzitter van de subsidietafel FIT.

Vraag van de opdrachtgever 

We zoeken iemand die snel aan de slag kan als beleidsadviseur Sociaal Domein. Die vraag kregen we twee keer van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De eerste keer moest diegene onder ander het voorzitterschap van de subsidietafel Zelfredzame Inwoners (ZI) op zich nemen..De  tweede keer zochten ze een adviseur die aan de slag kon als projectleider Jongeren Perspectief Fonds (JPF) en voorzitter werd van de subsidietafel FIT. FIT is een project dat jongeren tussen de 17 en 27 jaar helpt bij het oplossen van problematische schulden en het bieden van toekomstperspectief.

Onze aanpak 

Bij de eerste klus was collega Charlotte Hanzon de aangewezen persoon. Als relatieve buitenstaander kon ze makkelijker vragen stellen en ook iedereen weer op een positieve manier laten stilstaan bij waarom je als gemeente met subsidietafels werkt. Daarnaast heeft ze adviezen kunnen geven over hoe je bij doorontwikkeling van de subsidietafels kunt inzetten op het monitoren van impact. Hoe maak je nu meer zichtbaar wat het oplevert voor inwoners of voor professionals?

Collega Anne Oosterbaan ging de tweede keer aan de slag. Als voorzitter van de subsidietafel FIT coördineerde ze het proces, deed aan relatiemanagement van de subsidiepartners, leidde bijeenkomsten en zorgde voor terugkoppeling naar de wethouders. Anne bracht op verschillende punten expertise in. Als projectleider van het JPF was ze de schakel tussen beleid en uitvoering. Hierbij richtte ze zich op de implementatie van het project.

Het resultaat 

Beiden hebben het werk snel en kundig opgepakt.

 

Dit zegt de opdrachtgever

‘Charlotte pakt dingen op en brengt haar eigen expertise en ervaring in. Zo heeft ze goede methoden ingebracht om het gesprek tussen organisaties weer een stap verder te brengen, zoals waarderend interviewen. Zo’n creatieve inbreng was nodig en was heel positief. Ik heb haar ook nauwelijks hoeven inwerken. Echt knap.’ 
Lourens Visser, beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling gemeente Leidschendam-Voorburg

Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg

Contact Charlotte Hanzon Anne Oosterbaan