We ondersteunden gemeenten en hun lokale partners bij het ontwikkelen en realiseren van een duurzame aanpak van eenzaamheid. Dit deden we binnen het VWS-programma Een tegen Eenzaamheid. Hierbij hebben 250 gemeenten in Nederland zich aangesloten.

Vraag van de opdrachtgever

Draag bij aan het duurzaam voorkomen of verminderen van eenzaamheid op lokaal en wijkniveau.

 

Onze aanpak

We hebben van 2019 tot 2023 35 gemeenten ondersteund bij de aanpak van eenzaamheid. We sloten hierbij aan bij de lokale situatie. Samenwerking was cruciaal, want eenzaamheid aanpakken kan alleen als ieder daaraan meedoet.
Daarom werkten we samen met gemeente en lokale organisaties aan een stevig netwerk, waarin ieder vanuit eigen expertise kon participeren. We maakten  een plan van aanpak met acties gericht op bewustwording, vergroten van kennis over signaleren en bespreken van eenzaamheid, het bereiken van eenzame inwoners, uitvoeren van effectieve interventies en leren van elkaar. Het gaat om participatie van professionals, vrijwilligers en inwoners, van ondernemers, zorg- en welzijn, sport, cultuur en anderen.

 

Het resultaat

In tientallen gemeenten is eenzaamheid opgenomen in beleid, is een lokale coalitie gevormd en werken gemeenten en lokale organisaties planmatig aan het verminderen en voorkomen van eenzaamheid.

Deel dit artikel