Wat vinden de ouderen die elkaar ontmoeten op een van de ruim 50 locaties in De Haagse wijken hier eigenlijk van? We ontwikkelen samen met deze ouderen een evaluatie-instrument. Wat vinden zij van Haags ontmoeten?

Vraag van de opdrachtgever aan JSO

Kunnen jullie samen met de ouderen van Haags Ontmoeten een evaluatie-instrument ontwikkelen om op een gemakkelijke manier in gesprek te gaan over hoe zij Haags Ontmoeten ervaren? Haags Ontmoeten wil direct aansluiten bij wat ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers nodig hebben en weten of zij tevreden zijn over de resultaten en wat verbeterd kan worden.

 

Onze aanpak: participatief én onderbouwd

Allereerst zijn we met ouderen, vrijwilligers en professionals om tafel gegaan om te vragen hoe een evaluatie-instrument er volgens hen uit moet zien. Maar ook wat zijn thema’s waar ouderen zelf over zouden willen spreken? We hebben verschillende testrondes gedaan met ouderen om zo tot een creatieve werkvorm te komen waarover iedereen het eens was. Ook hebben we samen met een klankbordgroep, met experts uit Den Haag, de ideeën en ontwikkelingen getoetst. Het resultaat: een ervaringsreis waarin 6 thema’s openlijk op tafel met kaarten en poppetjes zijn besproken. Bij de ervaringsreis hebben we een reisgids ontwikkeld waarin de onderbouwing van de ervaringsreis beschreven staat. De uitkomsten van de ervaringsreis kunnen worden gefotografeerd en in een reisverslag worden geplaatst. Dit is de uitkomst van de ervaringsreis die benut kan worden om Haags Ontmoeten te verbeteren.

 

Het resultaat: een ervaringsreis

Een praktisch creatief evaluatie-instrument dat op een plezierige, lerende en spelende wijze te gebruiken is om participatie van deelnemers in praktijk te brengen.

Deel dit artikel

Opdrachtgever Wijkz Den Haag, Haags Ontmoeten

Contact Jeanette van der Meer Nita van Veluw