Stichting Welzijn Brummen wil een gezamenlijk gedragen visie ontwikkelen op de aanpak van eenzaamheid. Wij gaan samen met medewerkers aan de slag.

Vraag van de opdrachtgever

Stichting Welzijn Brummen (SWB) wil graag een gedragen visie op de aanpak van eenzaamheid. Daarnaast wil SWB dat de welzijnsmedewerkers hun kennis over eenzaamheid vergroten en helder hebben wat ieder op het eigen taakveld wel en niet kan doen op preventie en verminderen van eenzaamheid. De visie ondersteunt ook het contact met samenwerkingspartners en de gemeente omdat het duidelijk maakt wat je van elkaar kunt verwachten.

Onze aanpak

We werken in een traject met verschillende fases. Allereerst een verkenningsfase over eenzaamheid en de aanpak ervan onder de teamleden van SWB. Daarna volgt een verdiepende fase. Met de input van die twee fases en een zorgvuldige analyse werken we een visiedocument uit. Dit concept gaan we nu bespreken met de medewerkers, zodat de uiteindelijke visie ook echt hun eigen visie op eenzaamheid zal zijn.

Het resultaat

In het najaar organiseren we de deskundigheidsbevordering. Medewerkers hebben al aangegeven waarop zij meer kennis en vaardigheden willen hebben. De verwachting is dat de medewerkers van SWB vanuit de gezamenlijke visie en versterkt door training gericht inwoners ondersteunen. Dit overigens ook in een groeiende samenwerking met gemeente en andere organisaties in Brummen.

Deel dit artikel

Opdrachtgever Stichting Welzijn Brummen (SWB)

Contact Bassima el Haïk Jeanette van der Meer