Voor de Leidse regio evalueren we de innovatieve projecten Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in de regio en brengen hierover advies uit.

Vraag van de opdrachtgever

De Leidse regio heeft met ingang van 1 januari 2023 de Maatschappelijke zorg (maatschappelijke opvang en Beschermd wonen) door gedecentraliseerd. Een sub regionaal programmateam Wmo/MZ Leidse regio gaat, samen met alle partners, aan de slag met de transitie van intramurale naar ambulante zorg en het scheiden van wonen en zorg. De gemeenten in de Leidse regio willen graag een onafhankelijk onderzoek naar de succesvolle elementen in de projecten Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Al eerder evalueerden we voor deze opdrachtgever een aantal pilots Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Net als toen, was ook nu de vraag om de behoeften van partners in kaart te brengen op het gebied van preventie, kennis en kunde, gevarieerdheid en flexibiliteit van woonvormen en ondersteuning en samenwerking. De gemeenten willen vervolgens advies over welke vervolgstappen en leemtes er zijn.

Aanpak

Belangrijk was dat alle verschillende ervaringen en visies van aanbieders, Wmo-consulenten van gemeenten én van cliënten werden opgehaald. Naar aanleiding van de beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve informatie hebben we gesprekken gevoerd met aanbieders, Wmo-consulenten en met mensen met ervaringskennis. Hun inbreng hebben we geanalyseerd en voorzien van advies aan de geïnterviewden voorgelegd om het aan te vullen.

Resultaat

Het onderzoek heeft een rapport opgeleverd waarin de bevindingen van alle betrokkenen is verwerkt. In een infographic zijn de resultaten gedeeld met ervaringsdeskundigen en bestuurders van stakeholders. De uitkomsten van het onderzoek zullen in de ontwikkelagenda Maatschappelijke zorg Leidse regio worden meegenomen.

Deel dit artikel

Opdrachtgever Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten

Contact Jeanette van der Meer