Bassima El Haïk

Adviseur

Ik krijg enorm veel energie van samenwerken met anderen aan sociaal maatschappelijke vraagstukken. Met mijn gezondheidswetenschappelijke achtergrond heb ik hiervoor een basis gelegd die past bij mijn interesses in gezonde leefstijl en voldoende bewegen. In mijn werk ontstond vervolgens de verbinding tussen deze thema’s en doelgroepen in kwetsbare posities. Ik haal er voldoening uit om mij in te zetten voor juist die groepen die hulp het hardst nodig hebben.

Uit ervaring weet  ik dat sommige informatie en voorzieningen niet altijd even goed begrepen worden of aankomen bij de mensen waarvoor het is bedoeld. Mijn motivatie om ervoor te zorgen dat de juiste doelgroepen worden bereikt, is hierdoor alleen maar gegroeid.

Ik help organisaties graag verder met het bereiken, betrekken en aansluiten op de mensen waar het om gaat. Te vaak past de systeemwereld niet bij de leefwereld. Graag ga ik uitdagingen aan om dat te veranderen. Samen met inwoners, ondernemers en andere stakeholders!