Er is ondersteuningsbudget beschikbaar voor gemeenten om een plan van aanpak te maken voor de specifieke uitkering (SPUK) voor het bevorderen van sport en bewegen, cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis. Dit budget is maximaal 7400,- per gemeente en kan worden ingezet voor een procesbegeleider voor het doen van de SPUK-aanvraag en het opstellen van het integrale plan van aanpak  Je kunt tot 1 juli hiervoor een aanvraag indienen.

JSO ondersteunt jouw gemeente graag als procesbegeleider in dit traject.

Waar wij goed in zijn:

    • Samenhang brengen in de verschillende programma’s die jouw gemeente al heeft.
    • Betrekken van relevante partijen in de gemeente.
    • Zorgdragen voor een gedragen plan van aanpak.

We benutten hierbij de ervaring die we hebben opgedaan in soortgelijke trajecten. Zo hebben we diverse gemeenten begeleid bij hun plan van aanpak voor de lokale preventieakkoorden.

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Charlotte Hanzon of Bassima el Haïk.

Meer weten over het aanvragen van het ondersteuningsbudget? Kijk dan op de site van de VNG.