Hoe kunnen we migrantenouderen en hun mantelzorgers meer betrekken bij activiteiten in de wijk? Die vraag stelden diverse zorg- en welzijnsorganisaties zich in de wijken Krijspijn en Centrum van de gemeente Dordrecht. Wij begeleidden een pilot waar we actieonderzoek hebben ingezet. Met elkaar ontdekten we dat het werkt om samen te werken in een klein netwerk met professionals/sleutelfiguren met diverse migratieachtergronden (een representatie van achtergronden die in de wijk wonen), dichtbij in de wijk en met een open en belangstellende houding.

Op die manier lukte het om:

  1. Het wijknetwerk te versterken.
  2. Migrantenouderen gebruik te laten maken van (bestaande) inloopenontmoeting
  3. Cultuursensitiviteit van professionals te vergroten, zodat de juiste hulp voor migrantenouderen en hun mantelzorgers wordt gevonden en benut.

Meer weten: Lees dan het rapport.