Er zijn veel ideeën over wat passende jeugdhulpverlening is. Opvoeders, jeugdigen en professionals hebben er ervaringen mee en/of mening over. Om de communicatie tussen jeugdhulpprofessionals, jeugdigen, opvoeders en ambtenaren te vergemakkelijken en jongerenparticipatie te bevorderen, is er Jeugdhulp Memory.

Jeugdhulp Memory is dé tool voor jongerenparticipatie en transformatie in de jeugdhulp. Jeugdhulp Memory is een game die het gesprek mogelijk maakt tussen jongeren, opvoeders, jeugdhulpprofessionals en ambtenaren. Het helpt om te reflecteren op wat passende jeugdhulp is. Als professional krijg je zo inzicht in je eigen professioneel handelen en in wat je kunt verbeteren.

Leidende principes

Of je nou als professional of als (opvoeder van een) jeugdige betrokken bent bij jeugdhulp: je hebt gedachten over hoe die jeugdhulp eruit moet zien. JSO heeft bij opvoeders en jeugdigen acht leidende principes achterhaald. Dat zijn uitgangspunten die volgens opvoeders en jeugdigen belangrijk zijn voor passende hulp. De leidende principes bieden een vertrekpunt voor een gesprek tussen hulpverleners, ambtenaren, opvoeders en jeugdigen.

Hoe werkt het?

Jeugdhulp Memory is een uniek concept dat professionals helpt om te kijken vanuit het perspectief van de cliënt. Door de gesprekken met opvoeders en jeugdigen leren professionals welke perspectieven voor hen belangrijk zijn, welke wensen zij hebben en wat zij van de professional verwachten. Jeugdhulp Memory biedt hiermee een gemakkelijke manier om innovatief samen te werken aan passende jeugdhulp.

Het spel bestaat uit acht leidende principes van opvoeders en jeugd in de jeugdhulp. Er zijn per principe twee kaarten in het spel. Iedere speler probeert in diens beurt een set van twee dezelfde kaarten te verzamelen. Per beurt draait diegene twee principekaartjes. Wanneer iemand een set heeft gewonnen, mag de speler deze set bewaren. Zodra alle kaartjes zijn omgedraaid, komen de vragenkaarten in het spel. Iedere speler krijgt een vragenkaart van het leidende principe dat diegene gewonnen heeft en bespreekt een vraag met de groep.

Jeugdhulp Memory is een handige transformatietool: het helpt om op een gemakkelijke manier te praten over onderwerpen in de jeugdhulp die opvoeders en jeugdigen belangrijk vinden.

Jeugdhulp Memory is mede mogelijk gemaakt door de transformatieprogramma’s jeugd Amsterdam-Amstelland en Haaglanden.

Van Jeugdhulp Memory is ook een online versie verkrijgbaar. Wil jij ook Jeugdhulp Memory spelen in jouw organisatie? Neem contact op voor een aanbod op maat via info@jso.nl

Deel dit artikel

Contact Milan Nieweg

09 september 2020