Het jongerenplatform JONG doet mee! bestaat dit jaar vijf jaar! In dit speciale magazine laten de jongeren in interviews, filmpjes en foto’s zien wat ze de afgelopen vijf jaar hebben bereikt en welke plannen ze hebben om met elkaar de jeugdhulp te verbeteren.

JONG doet mee! vormt de brug tussen jongeren met ervaring in de (jeugd) hulp en de mensen die het beleid maken. Ongeveer 40 jongeren, vertegenwoordigers van jongerenraden van verschillende jeugdhulpinstellingen in Haaglanden en ervaringsdeskundige jongeren, nemen deel aan het platform. Samen met ondersteuners worden ideeën uitgewerkt om de de jeugdhulp beter te laten aansluiten bij de behoeften van jongeren. Meestal in de vorm van een schriftelijk advies maar ook in de vorm van workshops en onderzoek. Met thema’s als wachtlijsten, jongerenhuisvesting, verbinding zorg-onderwijs, zelfbeschadiging en zelfdoding.

Ondersteuning vanuit JSO

Cruciaal voor de continuïteit van het platform is dat het gefaciliteerd wordt. Jongeren zijn graag met de inhoud bezig. Om dat te garanderen, wordt het platform op procesniveau professioneel ondersteund door onder meer Jeanette van der Meer van JSO en Fietje Schelling. Zij nemen de afstemming met beleidsmakers en sleutelfiguren uit handen van de jongeren.

Magazine vijf jaar

Dit jaar bestaat JDM vijf jaar. Dat wordt gevierd met een magazine met daarin de successen, ervaringen en plannen voor de toekomst in interviews, filmpjes en foto’s. Niet alleen de jongeren komen uitgebreid aan het woord maar ook de beleidsmensen waarmee ze samenwerken. Zo spreken jongerenvoorzitter Hannah en wethouder jeugd van Den Haag Kavita Parbhudayal met elkaar over de hoogtepunten van de afgelopen 5 jaar.

Ga naar het magazine

Wilt u meer weten over JONG doet mee! of het opzetten en het begeleiden van een platform van jongerenraden, cliëntenraden of andere vormen van bewonersparticipatie voor uw organisatie, gemeente of regionale samenwerking? Neem dan contact op met adviseur Jeanette van der Meer.

Bekijk ook de website van JONG! doet mee.

Contact Jeanette van der Meer

31 maart 2020

Deel dit artikel