De coronacrisis vraagt om acute oplossing van het probleem van goed informeren én ondersteunen van ouderen. Migranten-ouderen zijn in een aantal opzichten extra kwetsbaar. Zij zijn niet altijd goed aangesloten op de (Nederlandse) samenleving, ze lopen vast op de taal of het gebruik van het internet. Door de sociale isolatie is het risico op eenzaamheid groot. Maar er ontstaan ook veel nieuwe en creatieve manieren om in verbinding te blijven. Een paar goede voorbeelden.

Als het gaat om de specifieke coronamaatregelen van de overheid is er een informatiepagina in diverse talen. In het kader van het actieprogramma Een tegen Eenzaamheid geeft het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) tips aan personen die in contact staan met ouderen van Marokkaanse afkomst. Ook het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) geeft uitgebreide aandacht aan de gevolgen van de coronacrisis voor ouderen en wat gedaan kan worden.

Sleutelfiguren

Doorgaans is het de beste weg om ouderen en hun  mantelzorgers één op één via sleutelfiguren en contactpersonen te bereiken en met hen in gesprek te gaan tijdens groepsactiviteiten.  Die weg is nu niet mogelijk door de coronamaatregelen. Ook zijn de meeste ontmoetingslocaties, zoals die van Haags Ontmoeten, gesloten. Maar op veel creatieve manieren wordt de verbinding met de ouderen voortgezet.  NOOM roept alle mantelzorgers, vrijwilligers en sleutelfiguren op het contact met (migranten) ouderen via de telefoon, whatsapp, beeldbellen de deze tijd juist te intensiveren.  Ze geven tips voor het opzetten van een netwerk voor contact of boodschappen. Er is ook  een speciale ouderen-informatielijn gestart.

Dynamische verbindingslijn

De nieuwe vormen van ontmoetingen worden op veel plekken in de praktijk gebracht. Zo ook in Den Haag. De sleutelfiguur in een groep van oudere Marokkaanse vrouwen houdt met iedereen contact via whatsapp. Ze is de spin in het web om alle individuele vragen te beantwoorden en vrouwen te bemoedigen. In een Caribische groep fungeert de groepsapp als een dynamische verbindingslijn die echt ‘overuren’ draait. Hier zijn de deelnemers elkaar onderling tot steun. Een Hindoegroep is gestart met het maken van een filmpje in Hindi om de informatie over Corona goed over te brengen en whatsapp wordt ook hier goed gebruikt. Deze ouderen hebben vaak ten onrechte vertrouwen in natuurlijke middelen als beschermend tegen coronabesmetting. Juiste informatie hierover vanuit een vertrouwde bron en in eigen taal is hierbij nodig.

Mantelzorgers

Al eerder heeft DonaDaria samen met JSO in Rotterdam de aanpak Hoezo mantelzorg?! ontwikkeld om ook de mantelzorgers van migrantenouderen te ondersteunen. De aanleiding was, dat migrantenorganisaties en -professionals veel signalen van overbelasting en samenhangende problematiek van mantelzorgers ontvingen. Juist in deze crisistijd is aandacht voor mantelzorgers belangrijk.  Mantelzorg.nl heeft informatie in diverse talen en beeldmateriaal en een mantelzorglijn. Ook hier is de oproep om vooral contact met de ouderen vast te houden en te bespreken hoe het gaat en wat er nodig is.

Maar ook lange termijn

Duidelijk is ook dat er gebouwd moet worden aan stevigere verbinding met deze doelgroep. Het is nu extra urgent en de coronacrisis vraagt om creatieve nieuwe oplossingen. Laten we de mooie initiatieven die nu noodgedwongen ontstaan benutten als basis om naar een duurzame verbinding toe te werken voor migrantenouderen en hun netwerk.

Contact Vincent Kokke

10 april 2020

Deel dit artikel