Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek en krijg de opties voor een goede besteding in beeld

Het ministerie van VWS stelt een steunpakket beschikbaar van €200 miljoen voor sociaal en mentaal welzijn & leefstijl. Het doel is om de nadelige effecten van corona te verminderen. Gemeenten krijgen hiervan €150 miljoen. Vraag je je af hoe je dat in jouw gemeente het beste kunt besteden? Maak dan gebruik van een vrijblijvend online adviesgesprek met een van onze adviseurs om de beste opties voor jouw gemeente te verkennen.

Hoe zit het met de gelden?

Het gemeentefonds keert de gelden uit als niet geoormerkte middelen. Als gemeente kun je ze dus naar eigen inzicht inzetten. Wel geeft VWS drie actielijnen mee:

  1. Intensivering initiatieven welzijn voor jeugd
  2. Intensivering initiatieven welzijn kwetsbare groepen (mensen met beperking/psychische problematiek/eenzame ouderen/daklozen)
  3. Intensivering initiatieven gezonde leefstijl

Ons aanbod

In deze toch al drukke tijden kunnen we het ons goed voorstellen dat het lastig is om de beste opties voor besteding in beeld te hebben. Daarom bieden wij een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek, inclusief een telefonische verkenning vooraf om de juiste aanpak te bepalen.

In de telefonische of online verkenning bekijken we kort wat er in jouw gemeente al gebeurt op de relevante thema’s en wat er speelt. Vervolgens werken we een kort advies uit dat we in een gesprek toelichten. Is het bijvoorbeeld verstandig om iets nieuws te starten? Of past het in jouw gemeente beter om juist bestaande activiteiten te versterken? Daarnaast kunnen we adviseren over het betrekken van de juiste partijen of de inrichting van het proces.

Natuurlijk brengen we graag een offerte uit voor een eventueel vervolgtraject, maar dat hoeft niet.

Waarom JSO?

Ons doel is waarde toevoegen aan het sociaal domein. We helpen gemeenten, het Rijk en organisaties bij het oplossen van maatschappelijke en organisatievraagstukken Uitgangspunt van onze ondersteuning is samenwerking. Binnen en tussen organisaties en samen met de inwoners om wie het gaat.

Zo werken we voor zo’n 30 gemeenten bij het uitwerken van het preventieakkoord, jeugdbeleid of de aanpak van eenzaamheid. De kennis die we hiermee opdoen, zetten we graag in om met dit steunpakket een zo groot mogelijk effect te realiseren. We kunnen meedenken over het effectief besteden van het budget, maar ook procesbegeleiding verzorgen, partijen bijeenbrengen, kennis inbrengen en adviseren over eenzaamheid, gezondheidspreventie en doelgroep participatie.

Interesse?

Vul dan je gegevens in op het formulier hieronder. Je wordt dan door één van ons gebeld, om een vrijblijvende online afspraak te maken!

Aanmelden vrijblijvende afspraak;

Deel dit artikel

09 april 2021