Onderzoek samen met partners en inwoners hoe leeftijdsvriendelijk onze gemeente is. Daarmee gingen we aan de slag voor de gemeente Capelle a/d IJssel.

Vraag van de opdrachtgever a

Onderzoek samen met partners en inwoners hoe leeftijdsvriendelijk onze gemeente is. En hoe kunnen we nog beter faciliteren dat ouderen en mensen met een beperking prettig langer thuis kunnen wonen?

Aanpak

We gingen met tientallen bewoners en de gemeente Capelle aan den IJssel in gesprek. Hiervoor gebruikten we de spelvorm ‘Gewaagd op pad’. Zo brachten we op een participatieve manier in kaart of een wijk leeftijdsvriendelijk is of niet.

We organiseerden sessies per wijk. Tafelvoorzitters van de welzijnsorganisatie (door ons getraind) begeleidden de gesprekken.  Deelnemers benoemen bij deze spelvorm niet alleen wat er misgaat, maar bepalen ook gezamenlijk strategieën om respectvol en dwars over, om en door obstakels heen te gaan.

Zo kunnen alle deelnemers zijn of haar behoefte uiten en met elkaar oplossingen bedenken. Die behoefte is voor iedereen anders: een aangepaste woning, veilige fiets- en looppaden, toegankelijk openbaar vervoer, speciale voorzieningen en vindbare (informatie over) activiteiten of ondersteuning in de wijk.

Resultaten

De gesprekken leverden mooie opbrengsten op: bewoners wisselden kennis uit en boden elkaar hulp aan. Waar de ene persoon een knelpunt zag, wist zijn of haar buurvrouw hoe je dit op kan lossen. Een van de mooiste opbrengsten? Een groep bewoners die na het gesprek met elkaar naar de film gaat, of met een maaltijd nog eens verder gaan praten over ‘hun wijk in de toekomst’.  Voor de gemeente is het eindresultaat dat zij meer inzicht hebben op de onderdelen die nog leeftijdsvriendelijker kunnen worden en welke acties hier eventueel toe leiden.

Deel dit artikel

Opdrachtgever Gemeente Capelle a/d IJssel

Contact Milan Nieweg