Kwetsbare jongvolwassenen (16-27 jaar) hebben behoefte aan blijvende ondersteuning van één vertrouwde persoon. Iemand met wie zij een klik hebben. Dat blijkt uit diverse van onze projecten en onderzoeken. Dat vraagt om een domeinoverstijgende blik, met de vraag van de jongere centraal.

Jongeren hebben iemand nodig die hen steunt en helpt bij praktische en levensbrede vragen die zij tegenkomen. En die hen (en hun ouders/verzorgers) helpt de koers te bewaren in het woud aan mogelijkheden. Dat maakt het onderwerp urgent.

Er zijn verschillende initiatieven en organisaties die bezig zijn met een blijvende coach of mentor voor jongeren. Hoe dit in de praktijk vorm krijgt en hoe we deze vorm van ondersteuning groter kunnen maken, staan centraal in een gezamenlijke bijeenkomst van Movisie en JSO.

Daarom nodigen we professionals en beleidsmakers uit voor Een-op-een: een bijeenkomst op 24 maart 2020, van 15.00-17.00 uur in Gouda.

De bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst willen we samen onderstaande vragen beantwoorden. Het doel is oplossingsrichtingen vinden voor duurzame, levensbrede coaching.

  • Welke vormen van duurzame coaching of mentoring zijn aanwezig?
  • Wat maakt dat ze succesvol zijn?
  • Waarom lukt het nog niet op grote schaal?
  • Waar lukt het wel? In hoeverre is dat duurzaam?
  • Hoe zorg je dat het er is zodra het nodig is?

Movisie en JSO bundelen de krachten om deze initiatieven te verzamelen en aanknopingspunten te vinden om de praktijk te verbeteren.

Wanneer, waar en aanmelden

Datum: 24 maart, van 15:00-17:00 uur.
Locatie: JSO, Noothoven van Goorstraat 11e, Gouda (bereikbaarheid)

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de website van Movisie. Deelname is gratis.

De bijeenkomst heeft als doel met elkaar uit te wisselen wat wel en niet werkt vanuit de praktijk. Met jullie hopen we antwoord te geven op bovenstaande vragen.

Zoek jij hier ook oplossingen voor? Ken je voorbeelden uit jouw organisatie, gemeente of praktijk? Heb je ideeën voor aanpakken die de praktijk dienen? Dan ben je van harte welkom.

Deel dit artikel