Het onderzoek ‘Leren van Herhaald Beroep’ geeft een unieke kijk in de levenswandel en hulpverleningsgeschiedenis van jongeren die meerdere malen in de JeugdzorgPlus zijn geplaatst. Wat kunnen wij leren van hun ervaringen en hoe kunnen we die lessen toepassen het het dagelijkse werk in de jeugdzorg?

Onderzoekers Charlotte Hanzon en Nita van Veluw wilden weten waarom veel jongeren steeds opnieuw worden teruggeplaatst in de JeugdzorgPlus. Charlotte: “We hebben jongeren die minimaal drie keer in gesloten instellingen verbleven, gevraagd naar hun ervaringen en opvattingen over de hulp die ze gedurende langere tijd hebben gekregen. Zo kregen we een unieke inkijk in hun complexe levenswandel en hulpverleningsgeschiedenis.”

Op 5 maart 2020 organiseren Charlotte en Nita een ‘Brainfood’* waarin ze de uitkomsten van het onderzoek Leren van herhaald beroep presenteren. Ze gaan dieper in op de verhalen van de jongeren in de JeugdzorgPlus en richten zich ook op de onderzoeksmethode, omdat dezelfde jongeren daarin de hoofdrol speelden. Centraal staan de vragen: Wat kunnen wij leren van de jongeren uit de JeugdzorgPlus en hoe kunnen we dit toepassen in het dagelijkse werk in de Jeugdhulp?

We nodigen iedereen die geïnteresseerd is in de jeugdzorg van harte uit om aanwezig te zijn op:

Donderdag 5 maart 2020
van 10.00 tot 12.00 uur
Noothoven van Goorstraat 11e, Gouda (bereikbaarheid)

De inloop is vanaf 9.30 uur en na afloop, van 12.00 – 13.00 uur is er een gezamenlijke lunch. Je kunt je aanmelden via het onderstaande aanmeldingsformulier. Hierin kun ook aangeven of je blijft lunchen, dan kunnen we daar rekening mee houden. Mocht je iemand willen meenemen, dan kun je dat hier ook aangeven.

Aanmelding

Je kunt je niet meer aanmelden. Volg ons op Linkedin voor meer info over nieuwe Brainfoods. 

* Kennis opdoen en je maag vullen? Dat kan tijdens Brainfood, de terugkerende lunchbijeenkomst van JSO die in het teken staat van kennisuitwisseling. Na afloop van de bijeenkomst praten we met elkaar na tijdens een door ons verzorgde lunch.

Deel dit artikel

Contact Charlotte Hanzon

27 januari 2020