Een gemeente in Zuid-Holland wil graag de participatie van inwoners versterken en een grotere diversiteit aan inwoners en partijen bereiken. Hiermee ging collega Milan Nieweg interim aan de slag.

Vraag van de opdrachtgever

Blaas de wijkaanpak nieuw leven in. Reactiveer het netwerk en breid het uit. Zorg ervoor dat we een groter diversiteit aan partijen en bewoners bereiken. En borg de werkwijze van de wijkaanpak in de gemeentelijke organisatie, over domeinen heen. Deze vragen kregen we van een gemeente in Zuid-Holland die graag de  participatie van inwoners wil versterken.

Onze aanpak

Collega Milan Nieweg gaat op interimbasis aan de slag voor deze gemeente.  Als regisseur wijkgerichte aanpak gaat hij met inwoners, maatschappelijk partners en gemeentelijke diensten werken samen aan een wijkaanpak, die bij moet dragen aan leefbaarheid, sociale cohesie en individueel welzijn. Milan levert nieuwe ideeën voor samenwerking, die de wijkcoördinatoren uitvoeren. Ook maakt hij mogelijk dat de wijkcoördinatoren in contact kunnen zijn met bewoners, zonder bezig te hoeven zijn met de ambtelijke organisatie.

Het resultaat

Er ligt een wijkaanpak waarmee een nieuwe vaste beleidsadviseur verder kan.

Opdrachtgever Gemeente in Zuid-Holland

Contact Milan Nieweg