Met het programma ‘Verbeteren integrale dienstverlening’ wil de gemeente Rijswijk de dienstverlening van het sociaal domein meer integraal organiseren. Inwoners zijn namelijk vaak klant bij verschillende afdelingen van het sociaal domein en ervaren de dienstverlening nu niet altijd als een afgestemd geheel. Door de dienstverlening integraal te organiseren, sluit de dienstverlening beter aan op de behoeften van inwoners (en professionals). In de definitiefase van dit programma heeft JSO daarom geholpen om ervaringen, meningen en wensen van inwoners te verzamelen. Zo kan de gemeente Rijkswijk haar verbeterplan hierop afstemmen.

Vraag van de opdrachtgever 

Voer verkennende gesprekken met inwoners die klant zijn bij de diverse afdelingen van het sociaal domein, namelijk Wmo, Jeugdhulp, Participatie of financiële ondersteuning. Maak daarbij gebruik van de Toegangsscan van Movisie. De analyse van deze gesprekken kan als nulmeting dienen voor het programma ‘Verbeteren integrale dienstverlening sociaal domein’. 

Onze aanpak 

We begonnen met het opstellen van een gespreksleidraad op basis van stellingen. Hiervoor gebruikten we de Toegangsscan van Movisie. Contact met inwoners legden we in de bibliotheek, bij het werkgeversservicepunt en via aanbevelingen van gemeentemedewerkers. De informatie uit 15 interviews, aangevuld met gegevens uit de Toegangsscan, heeft JSO gebundeld in een onderzoeksrapport. 

Het resultaat 

Een rapport met inzichten vanuit het inwonersperspectief dat goede aanknopingspunten biedt om de dienstverlening te verbeteren. 

Karin van Assen van de gemeente Rijswijk geeft aan: ‘De opdracht aan JSO was voor ons het beginpunt van een langer participatietraject. Dit kleine onderzoek bevestigt voor ons dat inwoners dezelfde verbeterpunten zien die wij ook hebben. Het is belangrijk om dat goed te toetsen aan de start. Ontzettend fijn dat JSO zo snel en praktisch aan de slag ging voor ons!’  

‘We leggen de verbinding met de mensen om wie het gaat en dan merk je weer hoeveel informatie je krijgt als je in gesprek gaat. De gemeente had er ook voor kunnen kiezen om inwoners enkel de Toegangsscan in te laten vullen, maar dat had toch minder informatie opgeleverd.’ Jeanette van der Meer, JSO

 

Opdrachtgever Gemeente Rijswijk

Contact Jeanette van der Meer