Hoe bereiken we de burger en sluiten we aan bij behoeften in de samenleving en hoe kunnen we snel en flexibel inspelen op dat wat er nodig is? Hoe maken wij de transformatie naar een flexibele wendbare organisatie waar mensen zich zo vertrouwd voelen dat ze het beste uit zichzelf en uit elkaar halen? Deze en aanverwante vragen stonden in de afgelopen jaren centraal in de transformatie van JSO. Onze eigen ontwikkeling naar het kennis- en adviesbureau dat we nu zijn blijkt elke dag een waardevolle ervaring bij het ondersteunen van onze opdrachtgevers. In deze blog schetsen wij het proces dat JSO heeft doorgemaakt.

Door : Bea Houwers en Charlotte Hanzon

Vijf jaar geleden was JSO nog een grote stichting met een klassieke organisatiestructuur met meerdere managementlagen, ver doorgevoerde functieprofielen en afgebakende taken. Om flexibeler in te kunnen spelen op ontwikkelingen en vragen in het sociaal domein is JSO de afgelopen jaren ingrijpend getransformeerd. Onze al redelijk horizontale organisatiestructuur werd platter dan plat. Zonder dat het een doel op zich was zijn bij JSO alle managementlagen ertussenuit gehaald en zijn we veranderd in een zelfsturende organisatie. Zelfsturing geeft ons de ruimte om het maximale uit onszelf te halen en onze kennis, talenten en eigen verantwoordelijkheid optimaal te benutten. Onze opgedane ervaringen benutten we tegelijkertijd bij onze opdrachtgevers en bieden aanknopingspunten om de uitdagingen waar directie, management en medewerkers van organisaties in de praktijk tegenaan lopen, handen en voeten te geven. ‘Iedere dag van elkaar leren’ is bij JSO aan de orde van de dag.

Geleidelijk groeien

Ging dit veranderproces vanzelfsprekend? Nee, zeker niet. Er was ook weerstand om de traditionele structuren los te laten en te leren werken zonder een management waar je naar om kunt kijken. Ook kostte het tijd om te ontdekken waar ieders talent ligt en om elkaar aan te spreken en feedback te geven in plaats van de jaarlijkse functioneringsgesprekken met je leidinggevende. Tegelijkertijd was er ook enorm veel energie en enthousiasme om JSO om te vormen tot een kennis- en adviesbureau passend bij deze tijd. Het was ingrijpend en uitdagend maar geleidelijk zijn wij gegroeid naar het JSO van nu en daar zijn we best trots op!

Werken in optimale combinaties

Hoe JSO nu werkt? We werken met 15 ondernemende mensen aan opdrachten waarin wij waarde willen toevoegen, voor onze opdrachtgevers en de mensen in de samenleving om wie het gaat. Bij het uitvoeren van opdrachten werken we veelal in kleine, steeds wisselende teams. We gebruiken de Belbin teamrollen om de meest optimale combinaties samen te stellen, maar ook voor de verdeling van interne rollen. Deze teamrollen helpen ons om betere keuzes te maken en tevens talenten van collega’s te ontdekken die ons als geheel verder brengen.

Ieder zijn rol

Om te zorgen dat ‘de zaak draait’ hebben we taken onderling verdeeld, passend bij ieders kwaliteiten. Naast adviseurs hebben we één officemanager en één marketing-communicatiemedewerker. Iedere adviseur heeft zijn eigen taak in bijvoorbeeld bedrijfsvoering, verkoop, marketing, HR of interne organisatieontwikkeling en is verantwoordelijk voor het aanjagen en nemen van initiatieven hierop. Wij (Bea Houwers en Charlotte Hanzon) hebben als adviseurs ook een eindverantwoordelijke rol, waarbij we zorgen voor samenhang en het overzicht houden op het totaal. We zien dit als één van de rollen net als iedere andere adviseur die vanuit de groep een specifieke taak heeft gekregen. Wij zijn in staat om deze rol te vervullen omdat we daarvoor het commitment en het vertrouwen hebben van alle JSO’ers. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een gezonde organisatie en organiseren we dat de basis van JSO op orde is.

Samen verantwoordelijk door te DOEN

Vraagt die gedeelde verantwoordelijkheid en zelfsturing dan niet om ontzettend veel overleg? Onze visie is: zelfsturing vraagt om betrokkenheid, aandacht en vertrouwen en is vooral een kwestie van doen. Wekelijks is er een snelle stand-up met het hele team waarin we met elkaar spreken over hoe wij tot oplossingen kunnen komen op aan ons gestelde vragen en hoe we op trends kunnen inspelen. Nieuwe ideeën worden uitgewerkt in kleine groepjes die met een concrete uitwerking of voorstel komen voor het hele team. We hebben een passende EBR (Eigen Bedrijfsregeling) samengesteld die ons duidelijkheid geeft. Ieder houdt voor zichzelf de cijfers bij en maandelijks bespreken we met elkaar de omzet en sturen bij waar nodig. Op die manier zijn we met elkaar verantwoordelijk voor de organisatie, zodat we die opdrachten kunnen doen waarin wij waarde kunnen toevoegen. De onderlinge betrokkenheid en het vertrouwen in elkaar is groot. Met elkaar vormen we JSO, anno 2020! Wil je meer weten over ons proces en onze aanpak, neem dan contact op met ons.

Deel dit artikel