Hoe vergroten we de ontwikkelingskansen van kinderen op onze school die nu niet of niet voldoende tot leren komen? En hoe houden we ze daarmee ook binnen de muren van onze school? Die vragen stelde Dennis Marcussen, directeur van basisschool de Klim-Op in Capelle aan den IJssel, zichzelf. Een pilot samen met het CJG en de kinderopvang, onder begeleiding van JSO, leverde antwoorden en resultaten. Van een betere samenwerking tot versnelde procedures.

Proberen meer aan de voorkant te zitten. Zo omschrijft Dennis in het kort het doel van de pilot. ‘Kijken naar wat je kunt doen als kinderen niet tot leren komen, is natuurlijk niet nieuw. Wat hier anders is, is dat we bij onze populatie kinderen sterk het gevoel hadden dat dit met extra inzet van de sociale partners op te lossen zou zijn. Dat betekent niet pas gaan kijken wat je kunt doen als een kind niet tot leren komt, maar vooraf kijken hoe je dat kunt voorkomen.’

Waan van alledag
Scherpte dus op waarom deze kinderen niet goed tot leren komen, en beter samenwerken met verschillende partijen die bij deze kinderen zijn betrokken. Dat lijkt simpel, maar blijkt in de praktijk niet zo te zijn. ‘Vaak wordt het gesprek hierover wel gevoerd’, legt Dennis uit. ‘Maar de afgelopen jaren is gebleken dat echte samenwerking niet voldoende van de grond komt. We constateren dingen die anders zouden kunnen, maar het lukt vervolgens niet om daadwerkelijk veranderingen aan te brengen. De waan van alledag maakt dat blijkbaar lastig.’

Dennis was dan ook blij dat vanuit de gemeente de mogelijkheid kwam om een pilot te financieren gericht op het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen die nu niet voldoende tot leren komen. Onder begeleiding van JSO zijn de partijen aan de slag gegaan. In de pilot is procesmatig in beeld gebracht waar de knelpunten zitten en gewerkt aan kleine aanpassingen met verschillende partners. Om zicht te hebben over welke kinderen het gaat zijn de achtergronden van de kinderen en gezinnen in kaart gebracht. In werksessies werd met concrete casussen in beeld gebracht wat er goed gaat en wat er beter kan in het  proces van aanmelding en plaatsing van een kind op de Klim-Op. Dat gaf ook inzicht in het proces dat een kind en het gezin doorloopt bij het krijgen van hulp.

Oog voor belangen

Die begeleiding van een externe partij is volgens Dennis cruciaal. ‘Zonder JSO waren we niet zover als we nu zijn. Hun rol is niet alleen inhoudelijk, maar zit ook op het doelgericht aanjagen en het betrekken en verbinden van de noodzakelijke partijen. Er is een werkdocument gemaakt met uitgangspunten van de samenwerking en de inzet van verschillende partners. Ook is er veel aandacht voor de belangen van alle partijen en steeds weer hoe we komen tot een gezamenlijk belang. Op die manier krijg je een heel andere werkwijze dan wanneer je elkaar alleen spreekt tijdens een regulier overleg.’

De aanpak leverde meteen resultaten op, zoals een versnelde procedure voor het afgeven van een indicatie voor logopedie op school. ‘Logopedie regelen was soms een lastig traject, omdat dat via de huisarts geregeld moest worden. Tijdens de pilot bleek dat ook de jeugdarts van het CJG een indicatie kan geven. Dan zie je dus dat het sneller en makkelijker kan en omdat je bij elkaar zit, kun je dat snel regelen. In dit geval snijdt het mes aan 3 kanten: niet alleen de leerling, ouders en school hebben er profijt van. Ook voor het CJG is dit fijner, omdat zij meteen meer inzicht hebben in de hulpvraag. Als het via de huisarts gaat, is daar vaak geen zicht op.’

Routekaart
‘Ook is een van de opbrengsten een routekaart die we gaan ontwikkelen’, vertelt Dennis. ‘Zo kun je snel zien wie je waarvoor kunt inzetten om een gezin een stapje verder te helpen.’ Inmiddels zijn hierbij ook andere partners betrokken, zoals Welzijn Capelle en de bibliotheek. ‘Taalontwikkeling is in veel situaties ook een punt en zij hebben een taalsteunpunt. Zo ontdekken we steeds meer met elkaar wie een bijdrage kan leveren en wie ook belangrijk is in de samenwerking.’

De grootste winst zit volgens Dennis vooral in dat mensen door deze pilot elkaar onderling sneller weten te vinden en dat het makkelijker is om afspraken te maken. Als tip voor anderen geeft hij mee: leg zo snel mogelijk op tafel waar je tegenaan loopt en neem de tijd om dit met elkaar te bespreken. Dan kun je al snel de quick wins benoemen waarmee je aan de slag kunt.

‘Mijn droom is dat we voor ieder kind zo snel mogelijk een passende aanpak hebben waarbij uiteindelijk meer leerlingen bij ons op school kunnen blijven. Dat zou ik het allermooiste vinden. Dat we inclusiever worden en een uitgebreider aanbod hebben, zodat verwijzing naar het speciaal basisonderwijs niet nodig is. Dat is het uiteindelijke doel en dat komt door deze pilot  ook echt dichterbij.’

Bekijk ook onze andere opdrachten waarbij we meewerken aan een betere samenwerking tussen gemeenten, scholen en jeugdhulp.