Wanneer bewoners in de wijk steun of hulp nodig hebben, is het belangrijk dat zij weten hoe en waar zij terecht kunnen. De gemeente heeft de taak om de weg naar de juiste steun of hulp voor de cliënt zo gemakkelijk mogelijk te maken. De steun of hulp moet eenvoudig te vinden zijn en goed passen bij wat iemand nodig heeft. Er is nu eenmalig subsidie beschikbaar voor gemeenten om deze cliëntondersteuning goed te organiseren. De subsidie kan worden gebruikt voor het aanstellen van een projectleider, te onderzoeken hoe de cliëntondersteuning nu verloopt en, daarna, verbeteringen voor cliënten door te voeren.

Voor een subsidie in 2022 kan tot eind april 2022 een aanvraag worden ingediend. In 2023 is er ook nog een mogelijkheid. Er moet een projectplan bij de aanvraag meegestuurd worden. De eenmalige uitkering is maximaal €50.000 per gemeente. In 2022 en in 2023 is er elk jaar €1.250.000 beschikbaar. Het beschikbare bedrag per jaar wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Meer informatie: Specifieke Uitkering versterking cliëntondersteuning 2021 | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)


Dit kan JSO betekenen

Wil je in jouw gemeente de cliëntondersteuning verbeteren, maar heb je weinig tijd? Twijfels over de inhoud van het projectplan? Of is er geen (lokale) projecteider beschikbaar in jouw gemeente? JSO denkt graag met je mee. We kunnen je (tijdelijk) praktisch steunen om de aanvraag te realiseren en vervolgens de kwaliteit en vindbaarheid te verbeteren van de toegangtot hulp voor cliënten in jouw gemeente.

 

JSO kan je gemeente helpen de aanvraag in te dienen. Wat kan JSO doen?

  • Helpen met het invullen van het aanvraagformulier
  • Helpen met plan van aanpak/projectplan maken
  • Een start maken in jouw gemeente, eventueel i.s.m. een lokale projecteider
  • Ondersteunen van de projectleider over het gehele traject.
  • Uitvoeren van het praktijkonderzoek (bijvoorbeeld met klantreizen).

Neem contact op met Nita van Veluw N.van.veluw@jso.nl, tel 06 34 94 9919 of Milan Nieweg M.Nieweg@jso.nl, mob 06 11 16 54 07