Scholen uit het Europees en Caribisch basisonderwijs zijn vanaf het schooljaar 2023-2024 verplicht minstens twee lesuren bewegingsonderwijs per week te geven. JSO bereidt verschillende scholen voor op deze wijziging.

 De wetswijziging volgt op een amendement van Kamerlid Rudmer Heerema. De bedoeling is tot een steviger fundament te komen voor voldoende en goed bewegingsonderwijs voor alle kinderen. Het advies is de twee lesuren te verspreiden over twee momenten in de week. De lessen moeten gegeven worden door een bevoegd- of vakleerkracht.

JSO bereidt scholen voor met een plan van aanpak om aan de aanstaande verplichting te voldoen en het onderdeel te maken de onderwijsvisie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot inspiratie tot meer bewegend leren. Bewegen kun je immers ook in andere contexten dan de gymles.

Tot medio mei 2022 hebben scholen subsidie aan kunnen vragen, die het mogelijk maakt de nodige voorbereidingen te treffen op de wetswijziging.

Begeleiding nodig?
Heb je zelf als school nog begeleiding nodig? We helpen je graag. Neem contact op met Milan Nieweg.