JONG doet mee! is hét platform van jongerenraden en jongeren die ervaring hebben in de jeugdhulp en dak- en thuisloosheid in Haaglanden. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan gemeenten en instellingen om de hulp te verbeteren.

Twee keer per jaar organiseert JONG doet mee! een bijeenkomst voor jongeren, gemeenten en organisaties uit de gemeente Haaglanden om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die ze zelf aandragen. De volgende bijeenkomst is op 6 oktober 2022.

Wil je erbij zijn? Aanmelden kan nog tot en met 3 oktober. Zie voor meer informatie over het programma en voor aanmelden de website van JONG doet mee!.

Hopelijk is het net zo’n daverend succes als vorige keer, toen  er veel nieuwe inzichten, contacten, vervolgafspraken en adviezen uitkwamen. Schakenbosch vermindert het ‘verplicht op je kamer moment’ en geeft  de isolatieruimte een andere functie.

School2Care heeft afspraken met scholen waardoor leerlingen makkelijker de overstap gaan maken naar het volgende mbo-niveau. Het onderwijssteunpunt voor jongeren en ouders is online en er wordt druk gewerkt aan de uitwerking.

Ondersteuning

Cruciaal voor de continuïteit van het platform is facilitatie. Jongeren zijn graag met de inhoud bezig. Om dat te garanderen, wordt het platform op procesniveau professioneel ondersteund door onder meer Jeanette van der Meer  van JSO en Fietje Schelling. Zij nemen de afstemming met beleidsmakers en sleutelfiguren uit handen van de jongeren.