De nieuwe fusiegemeente Noordwijk zit midden in een interne transformatie.  Medewerkers werken niet langer vanuit taakgerichte teams met een verantwoordelijk manager, maar werken samen in zelforganiserende teams onder leiding van een teamcoach. JSO is gevraagd om de teams te begeleiden in de nieuwe manier van werken. Wat staat je te doen als beleidsadviseur in een zelforganiserend team? Hoe werk je effectief samen? Hierbij maken we gebruik van het beproefde Ik-Wij-Wijk concept.

Begin dit jaar is gemeente Noordwijk gefuseerd met de gemeente Noordwijkerhout. Door de samenvoeging komen ook twee ambtelijke organisaties samen. Adviseur Lia Kleijweg: “Je hebt te maken met verschillende bloedgroepen en men is niet op de hoogte van elkaars kwaliteiten en kennis. In team- ontwikkeldagen richten we ons daarom op het zichtbaar maken van ieders kwaliteiten in de onderlinge samenwerking maar ook in relatie tot maatschappelijke opgaven. Daarnaast kijken we naar de verbinding tussen beleid en uitvoering. Het hele traject wordt flexibel en vraaggericht ingevuld.”

Ik-Wij-Wijk

Er wordt gewerkt met het door JSO ontwikkelde concept Ik-Wij-Wijk. Een nieuwe situatie vraagt aanpassing van de professional zelf (Ik); beïnvloedt de samenwerking binnen het team (Wij) en geeft een andere benadering van de maatschappelijke opdracht (Wijk). Vanuit waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry) ontstaat zicht op de eerste succeservaringen in de nieuwe organisatie en de kwaliteiten van de verschillende teamleden. Vanuit teamprofielen besteden we aandacht aan de toepassing én effectieve inzet van de verschillende rollen binnen een team. De maatschappelijke opdracht is steeds het uitgangspunt: Wat betekent het in de praktijk, hoe check je of je het goede doet en of je dat goed doet? Welke rol krijgen inwoners daarin? In hoeverre ben je sturend en in hoeverre dienend naar de inwoners?

Dezelfde taal spreken

Om binnen de gemeente breed en als team goed samen te werken, is het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt. Wat verstaan we eigenlijk onder integraal werken? Welke structuur en planning is nodig om integraal samen te werken? Ook de positionering van het eigen cluster en effectieve samenwerking binnen de gehele organisatie zijn belangrijk. Daarnaast moet je als gemeente ook je positie bepalen ten aanzien van de uitvoerende organisaties: zij zijn opdrachtnemers en netwerkpartners. Ook hierin begeleidt JSO de gemeente Noordwijk vanuit het concept Ik-Wij-Wijk.

Verbinden met het doel voor ogen

John Meijer, teamcoach van de gemeente: “We hebben een hele leerzame en leuke sessie gehad. Ik zie dat de teamleden elkaar meer opzoeken en dat beleid en uitvoering ook elkaars kennis en kunde meer op waarde schatten”. Adviseur Louis Pronk: “Mooi om te zien dat onze aanpak Ik-Wij-Wijk werkt en goede handvatten biedt om beter samen te werken. Door op die manier te werken aan effectieve samenwerking kom je tot sterke verbindingen binnen het team en betere resultaten. In de volgende sessie verstevigen we het toepassen van de teamrollen binnen het integraal werken.”