Op donderdag 25 juni tussen 12.00 en 12.45 uur organiseren wij een online Brainfood voor beleidsmedewerkers, ambtenaren en bestuurders bij gemeenten, zorg en welzijn. Het thema is: Hoe pakken gemeenten hun regierol bij de ontwikkeling van nieuwe woonvormen met begeleiding? We nodigen je van harte uit om deel te nemen en kennis, ervaring en ideeën uit te wisselen.

Gemeenten zoeken naar nieuwe manieren om mensen met een ondersteuningsvraag zelfstandig te laten wonen. Een eigen plek voor jongeren die uitstromen uit de jeugdhulp, mensen met GGZ problematiek, dak- en thuislozen en vele anderen. Het motto is kleinschalig, wijkgericht, betaalbaar en met ondersteuning als dat nodig is. Geen eenvoudige opgave, want het  woon-zorgaanbod is schaars en de vraag neemt almaar toe.

Veel partners kijken in deze situatie naar de gemeente als regisseur. Een regisseur die tegelijkertijd een enorme opgave heeft om zorgkosten te verminderen. Die combinatie vraagt om samenwerken, creativiteit en lef om te experimenteren.

In deze Brainfood

In deze Brainfood kijken we hoe gemeenten deze regierol oppakken en wat er nodig is om tot goede samenwerking te komen. We nemen je mee in twee voorbeelden, elk in een ander stadium.

  • In de regio Rijk van Nijmegen is men bezig om de uitstroom uit jeugdhulp sterker te verbinden aan de strategie van beschermd wonen. Men is voornamelijk nog bezig op procesniveau maar er zijn al wel tips en trucs te delen over hoe zorginstellingen, wooncorporaties en gemeenten nader tot elkaar kunnen komen. Gemeente Beuningen licht dit toe namens regio Rijk van Nijmegen.
  • Gemeente Leiden vertelt over hun aanpak in de regio Holland Rijnland met ‘Beschermd wonen Light’, een woonvorm voor 18+ jongeren die inmiddels op meerdere plekken is gerealiseerd. Een voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen gemeente, lokale zorg en welzijn  en woningcorporaties.
Deelname

Deze Brainfood is met name interessant voor beleidsmedewerkers, ambtenaren en bestuurders bij gemeenten die actief zijn op de thema’s wonen, welzijn en zorg. We nodigen je uit om mee te praten of te luisteren in de online Teams-sessie op:

Donderdag 25 juni van 12.00- 12.45 uur. (inloop vanaf 11.45 uur) 

Aanmelden kan via het onderstaande formulier. Voorafgaand aan de sessie ontvang je de link voor de Teams vergadering.  Heb je vragen? Neem dan contact op met Jeanette van der Meer, j.vd.meer@jso.nl.

Aanmelding

Je kunt je niet meer aanmelden. Volg ons op Linkedin voor meer info over nieuwe Brainfoods. 

Brainfood is de terugkerende lunchsessie van JSO die in het teken staat van kennisuitwisseling en discussie. Elke keer serveren we een ander uitdagend thema uit samenleving en actualiteit. Het is tijdens lunchtijd, dus eet vooral een broodje mee. Op hoogte blijven? Volg JSO op Linkedin.

De afbeelding bij dit artikel is van Harry Strauss via Pixabay

Deel dit artikel