Grootschalige problemen, kleinschalig oplossen: dat is onze insteek bij wijkgericht werken. Dat doen we altijd mét de mensen om wie het gaat. Integraal, met verbinding tussen de leef- en systeemwereld en met de gemeente in de regie.

Problemen zijn er genoeg. Het woningtekort, een toename van complexe zorgvragen, eenzaamheid, grotere verschillen tussen rijk en arm, toegang tot zorg en ondersteuning. Allemaal vraagstukken op het gebied van leefbaarheid die lokaal om een oplossing vragen en waar alle partners in de wijk aan zet zijn: gemeente, corporaties, organisaties en natuurlijk bewoners(groepen) zelf.

Wij ondersteunen en adviseren gemeenten, corporaties, bewoners(groepen) en maatschappelijke organisaties bij

  • Een meer integrale benadering van de wijk in samenwerking met bewoners en/ betrokkenen.
  • Het achterhalen en organiseren van wensen en behoeften van inwoners in de wijk EN het vergroten van draagvlak door samen te werken.
  • Meer opgavegericht werken en regievoering (wijkcoördinatie) vanuit de gemeente

Onze aanpak kenmerkt zich door effectieve en innovatieve manieren van organiseren. Hiermee slagen we er in de mensen om wie het gaat echt te betrekken en te bewegen tot participatie. Zo creëren we medezeggenschap en verantwoordelijkheid.

 Wil je meer weten over onze manier van werken, onze projecten, of heb je een ander vraag? Neem dan contact op met Bea Houwers.