Samen met Blijvend Veilig Amsterdam hebben we de werkwijzer BLIJVEND ERVAREN ontwikkeld. Deze werkwijzer maakt duidelijk hoe ervaringsdeskundigen als onderdeel van het team Blijvend Veilig met gezinnen kunnen samenwerken.

De belangrijkste uitgangspunten in de werkwijzer:

  • Ervaringsdeskundigen gaan naast de gezinnen/huishoudens staan en geven vanuit eigen ervaring hoop en geloof in herstel, eigen kracht en zelfvertrouwen.
  • De ervaringsdeskundige vervullen verschillende rollen: als maatje, informant, bruggenbouwer en adviseur.

De werkwijzer is samen met twee ervaringsdeskundigen en twee gezinsmaatschappelijk werkers ontwikkeld. Ook zijn gezinnen en huishoudens gevraagd naar hun ervaringen. De wijzer beschrijft de rollen en competenties van ervaringsdeskundigen en hoe het team van Blijvend Veilig de ervaringsdeskundigen kan faciliteren. Ook is er literatuur over ervaringsdeskundigheid in opgenomen.

Meer informatie over Blijvend Veilig Amsterdam: https://www.blijvendveilig.nl

Cover werkwijzer Blijven Ervaren Download de werkwijzer Blijvend Ervaren (PDF)