Er wordt al veel geïnvesteerd in de samenwerking tussen VO-samenwerkingsverbanden, MBO’s, gemeenten en jeugdhulp om samen voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Toch loopt dit nog niet altijd optimaal. RMC Regio Haaglanden, waarin samenwerkingsverbanden VO, mbo’s en gemeenten samenwerken om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, vroeg JSO wat zij op het MBO zouden kunnen verbeteren voor jongeren in een kwetsbare positie. We gingen daarom met vier jongeren met ervaring met jeugdhulp in gesprek. Enkelen waren nog bezig op hun MBO-opleiding en anderen hadden hun diploma gehaald, zij het via de omweg van VAVO. Ze wilden hun ervaringen vertellen, omdat ze willen dat het voor andere toekomstige studenten beter wordt. Drie andere jongeren die hun ervaringen met het MBO wilden delen, vonden de stap naar een gesprek toch te groot. Terugblikken zou voor hen te veel negatieve emoties oproepen.

De aanbevelingen die we in dit document hebben geformuleerd, komen voort uit het gesprek dat we met de vier jongeren voerden, maar zijn ook exemplarisch voor de verhalen van de jongeren die niet konden participeren in het gesprek

Aanbevelingen MBO  (pdf-bestand)