De Omgevingswet moet het voor initiatiefnemers makkelijker maken om een ruimtelijk plan te realiseren. Dat vraagt een volledig andere rol van overheden. In het sociaal domein vindt al langer een vergelijkbare beweging plaats, zegt Fenneke de Graaf in Stadswerk Magazine. Wat kunnen we daaruit leren voor het ruimtelijk domein?

Gemeenten zijn nu bijna twee jaar verantwoordelijk voor taken rond zorg, welzijn, jeugdhulp en werk. Uitgangspunt was om de eigen kracht in de samenleving centraal te stellen en aanvullend zorg en ondersteuning te bieden. Koplopers zoeken al langer naar manieren om zorg en ondersteuning zónder de overheid vorm te geven. Veel gemeenten zijn in reactie daarop op zoek naar een andere rolopvatting, andere handelingsperspectieven en een andere cultuur. Ze bewandelen een nieuwe weg naar nieuw gebied, zonder TomTom.

De menselijke kant van de Omgevingswet

Integrerend en participatief werken, zoals de Omgevingswet beoogt, is wellicht een nog grotere verandering. Iedere gemeente, sterker nog, iedere ambtenaar zal moeten uitvinden welk handelingsrepertoire het beste past in de specifieke context. De les uit het sociaal domein is om daar nu alvast ‘onder de radar’ mee te experimenteren en niet te wachten op de invoeringsdatum. Op die manier heeft u de tijd om uw eigen rolopvatting, handelingsrepertoire en cultuur te ontwikkelen. Dat kan op verschillende manieren.

Benieuwd hoe? Lees het hele artikel uit Stadswerk Magazine: Overheidsparticipatie en de Omgevingswet (PDF).

Meer weten?

Meer weten over de menselijke maat van de Omgevingswet en de verbinding met het sociaal domein? Neem contact op met Wouter Kroes.

Stadswerk Magazine is een maandelijkse uitgave van Stadswerk, de vereniging van actieve gemeenten, betrokken bedrijven en gedreven professionals actief rondom vraagstukken en praktische oplossingen in de fysieke leefomgeving.

Meer weten?

Contact Wouter Kroes

Deel dit artikel